Allianz Konserwatywny A1 (Allianz FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL04A1

Wartość jednostki: 157,55 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 157,56 zł
Min 1R: 155,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie uniwersalne
Towarzystwo: TFI Allianz Polska
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie uniwersalne
1D 157,55 0,01% 0,02%
7D 157,46 0,06% 0,01%
1M 157,17 0,27% 0,14%
3M 156,50 0,67% 0,44%
6M 156,11 0,92% 0,66%
1R 155,35 1,42% 0,94%
3L -- 5,40%
YTD 156,24 1,05% 0,62%

Najlepsze fundusze dłużne polskie uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BPS Dłużny (BPS SFIO) 1200,22 zł 4,54%
ALFA SFIO 3,11 zł 4,01%
UniKorona Dochodowy (UniFundusze FIO) 225,44 zł 3,00%
UniAktywny Dochodowy (UniFundusze SFIO) 111,70 zł 2,75%
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 106,58 zł 2,72%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl