Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji A1 (Rockbridge Neo FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG21A1

Wartość jednostki: 11,75 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 11,75 zł
Min 1R: 9,23 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 11,62 1,12% 0,29%
7D 11,44 2,71% 0,33%
1M 11,00 6,82% 0,30%
3M 11,05 6,33% 0,62%
6M 10,33 13,75% 3,29%
1R 9,49 23,81% 6,83%
3L -- 3,17%
YTD 11,18 3,98% 2,47%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemJędrzej Łukomski
Katarzyna Rokicka
Jakub Ryba