Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AIG09A1

Wartość jednostki: 13,64 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 13,75 zł
Min 1R: 12,40 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne zrównoważone
Towarzystwo: Rockbridge TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone
1D 13,64 0,00% -0,08%
7D 13,53 0,81% 0,18%
1M 13,32 2,40% 1,45%
3M 13,15 4,04% 3,72%
6M 12,99 5,08% 4,36%
1R 13,18 2,94% 7,14%
3L -- 6,43%
YTD 13,66 -0,80% 1,56%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne zrównoważone

Zarządzający

Zarządzający funduszemJędrzej Łukomski
Michał Tuczyński