AGRO Strategii Giełdowych (AGRO FIO) (w likwidacji)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR08

Wartość jednostki: 97,19 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 100,60 zł
Min 1R: 75,44 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane polskie aktywnej alokacji
Towarzystwo: TFI AGRO
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji
1D 97,19 0,00% 0,17%
7D 97,19 0,00% 0,38%
1M 97,86 -0,72% 0,19%
3M 98,43 -1,26% 0,44%
6M 90,62 8,22% 3,15%
1R 75,44 28,83% 6,42%
3L 74,26 36,89% 2,95%
YTD 81,06 21,23% 2,32%

Najlepsze fundusze mieszane polskie aktywnej alokacji

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Gospodarek