AGRO Obligacji (AGRO FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR06

Wartość jednostki: 102,97 zł
Aktywa: 208 034 zł
Max 1R: 103,04 zł
Min 1R: 99,49 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie pozostałe
Towarzystwo: TFI AGRO
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie pozostałe
1D 102,54 0,42% 0,03%
7D 103,04 -0,07% 0,09%
1M 102,43 0,33% 0,29%
3M 101,49 1,46% 0,59%
6M 100,62 2,34% -10,22%
1R 99,99 2,99% -10,01%
3L -- 11,82%
YTD 101,55 1,45% -9,56%

Najlepsze fundusze dłużne polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 1,89 zł 5,59%
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 105,90 zł 3,33%
SATURN Depozytowy FIZ 121,29 zł 3,02%
AGRO Obligacji (AGRO FIO) 102,97 zł 2,99%
BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 109,26 zł 2,20%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Gospodarek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl