AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR05

Wartość jednostki: 103,33 zł
Aktywa: 14 041 500 zł
Max 1R: 103,33 zł
Min 1R: 101,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: TFI AGRO
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 103,22 0,11% 0,07%
7D 103,08 0,24% 0,18%
1M 103,04 0,28% 0,24%
3M 102,92 0,40% 0,38%
6M 102,78 0,54% 0,77%
1R 101,45 1,85% 1,49%
3L -- 4,35%
YTD 101,55 1,78% 1,40%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Rynku Pieniężnego (AGRO FIO) 103,33 zł 1,85%
SKOK FIO Rynku Pieniężnego 154,89 zł 0,98%

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Gospodarek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl