Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% mWIG40TR
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu, odzwierciedlających zachowanie indeksu mWIG40TR. Cel ten jest realizowany przez stosowanie fizycznej (nie mniej niż 75% portfela) oraz syntetycznej replikacji struktury indeksu. Indeks mWIG40TR obliczany jest na podstawie wartości portfela akcji 40 średnich spółek z GPW. Jest indeksem dochodowym na zmianę jego wartości składają się zmiany ceny zawartych w nim akcji i dochody z tytułu dywidend.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0502
Najlepszy wynik: 83,51 zł
Najgorszy wynik: 38,31 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl