AGIO Pieniężny PLUS (AGIO PLUS FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF72

Wartość jednostki: 101,81 zł
Aktywa: 15 602 500 zł
Max 1R: 101,81 zł
Min 1R: 101,41 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pieniężne
Rodzaj: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
1D 101,79 0,02% 0,01%
7D 101,75 0,06% 0,06%
1M 101,72 0,09% 0,08%
3M 101,56 0,25% 0,14%
6M -- 0,26%
1R -- 1,64%
3L -- 3,81%
YTD -- 1,00%

Najlepsze fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1645,90 zł 3,28%
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 115,31 zł 3,06%
GAMMA (GAMMA Biznes SFIO) 257,63 zł 2,91%
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 116,59 zł 2,77%
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 109,02 zł 2,50%

Zarządzający

Zarządzający funduszemZbigniew Kowalczyk
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl