Arionn Mezzanine FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF68

Wartość jednostki: 970,31 zł
Aktywa: 4 759 380 zł
Max 1R: 970,31 zł
Min 1R: 892,39 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: aktywów niepublicznych uniwersalne
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne
1D 970,31 0,00% 0,00%
7D 970,31 0,00% -0,00%
1M 969,43 0,09% -0,78%
3M 959,06 1,17% 2,51%
6M 948,93 2,25% 4,27%
1R -- 1,52%
3L -- 10,16%
YTD -- 2,20%

Najlepsze fundusze aktywów niepublicznych uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Polski Fundusz Energetyczny FIZ AN 0,99 zł 30,26%
Retail Parks Fund FIZ AN 148,18 zł 12,99%
ARIA Nowych Technologii FIZ AN 1246,54 zł 12,52%
Eques Fotovoltaica FIZ 1209,88 zł 11,98%
Distressed Assets FIZ AN 1560,26 zł 11,05%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArionn Investment Sp. z o.o.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl