Alfa FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF49

Wartość jednostki: 997,72 zł
Aktywa: 6 002 260 zł
Max 1R: 1 046,36 zł
Min 1R: 983,21 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
1D 997,72 0,00% -0,02%
7D 997,72 0,00% -0,10%
1M 1024,72 -2,63% -0,92%
3M 1022,48 -2,42% -0,79%
6M 1011,52 -1,36% -1,79%
1R 983,21 1,48% -1,67%
3L -- 3,82%
YTD 1022,48 -2,42% -0,57%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opera Za 3 Grosze FIZ 358,80 zł 16,00%
CORUM Absolute Return FIZ 16153,23 zł 14,94%
Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO) 186,93 zł 13,33%
Skarbiec Magna FIZ 10529,90 zł 13,15%
Opera Alfa-plus.pl (Opera SFIO) 17,84 zł 7,28%

Zarządzający

Zarządzający funduszemMarcin Bogusz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl