AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF15

Wartość jednostki: 1 131,46 zł
Aktywa: 44 063 700 zł
Max 1R: 1 131,46 zł
Min 1R: 1 085,43 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1131,46 0,00% 0,00%
7D 1131,46 0,00% -0,01%
1M 1127,46 0,35% 0,16%
3M 1119,29 1,09% 0,18%
6M 1106,15 2,29% 0,82%
1R 1085,43 4,24% 3,46%
3L -- 15,10%
YTD 1091,64 3,65% 2,16%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
GO FUND Property FIZ 1,20 zł 10,09%
Trigon Profit III FIZ 122,50 zł 7,63%
FIZ Nieruchomości Dywidendowych 98,65 zł 7,38%
Trigon Profit XIX FIZ 107,99 zł 7,27%
Trigon Profit XVII FIZ 109,32 zł 7,00%

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl