AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF15

Wartość jednostki: 1 154,33 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 1 154,33 zł
Min 1R: 1 106,15 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj:
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 1154,33 0,00% 0,00%
7D 1154,33 0,00% 0,00%
1M 1150,98 0,29% 1,25%
3M 1143,76 0,92% 2,00%
6M 1131,46 2,02% 1,66%
1R 1106,15 4,36% 1,67%
3L -- 7,34%
YTD 1139,28 1,32% 1,59%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M

Zarządzający

Zarządzający funduszemb.d.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl