AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF01_E

Wartość jednostki: 249,46 €
Aktywa: b.d.
Max 1R: 263,44 €
Min 1R: 229,95 €
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu uniwersalne (waluta)
Towarzystwo: AgioFunds TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne (waluta)
1D 249,46 0,00% 0,12%
7D 249,03 0,17% 1,10%
1M 240,21 3,85% 4,18%
3M 241,42 3,33% 4,09%
6M 255,80 -2,48% 1,19%
1R 232,55 7,27% 11,31%
3L 216,04 15,47% 13,70%
YTD 245,87 3,95% 3,38%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu uniwersalne (waluta)

Zarządzający

Zarządzający funduszemAdam Dakowicz
Wojciech Juroszek
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl