Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  10,75 zł , zmiana od tamtej pory: -5,12%

Zyski zatrzymane w spółce na dzień 31 12 2020r to 153,8 mln zł (GOTÓWKA)

Zgłoś do moderatora
 
 
 
 
 
dane w tys. zł
ZYSKI ZATRZYMANE
za okres
01.01.2020 - 31.12.2020
Kapitał zapasowy
Kapitał rezerwowy
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny / zyski z świadczeń emerytalnych
Kapitał z tytułu programu motywacyjnego
Zyski/straty z lat ubiegłych i roku bieżącego
Razem
Saldo na początek okresu
106 265
30 794
(106)
1 313
32 620
170 886
Zysk/strata za rok obrotowy
-  
-  
-  
-  
51 656
51 656
Zyski/ straty aktuarialne z tytułu rezerw na odprawy emerytalne
-  
-  
(147)
-  
-  
(147)
Podział wyniku finansowego
1 826
-  
-  
-  
(1 826)
-  
Umorzenie akcji własnych
(24 712)
-  
-  
-  
-  
(24 712)
Zmniejszenie  z tyt.dywidendy
(15 391)
-  
-  
-  
(28 582)
(43 973)
Rozwiązanie kapitału rezerwowego na zakup akcji własnych
38 834
(38 834)
-  
-  
-  
-  
Zawiązanie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych
(74 607)
74 607
-  
 
-  
-  
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych
-  
-  
28
-  
-  
28
Saldo na koniec okresu
32 215
66 567
(225)
1 313
53 868
153 738

Oficjalne info z raportu punkt 22 https://www.bankier.pl/static/att/emitent/2021-03/SF_Lentex-2020-12-31.BES_202103260870500197.xhtml

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
LENTEX -2,39% 10,20 2021-07-23 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.