Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,59 zł , zmiana od tamtej pory: -49,15%
Poz
woliło to
znacząco
poprawić wyniki finansowe Spółki, która po
drugim kwartale
2015
roku osiągnęła
zysk
na poziom
ie operacyjnym w wysokości 256,65
tys. zł w porównaniu do
straty
na poziomie
115,45
tys.
zł po
dwóch kwartałach
2014 roku. Zysk
netto
Spółki
za
II kwartał 2015 roku wyniósł 55,5
tys. zł
(przy
wyniku
na poziomie
-
118,5
tys. zł
za I
I
kwartał 2014 roku). Zysk netto Spółki po dwóch kwartałach 2015
roku wynosi 208,5 tys. zł (przy wyniku na poziomie
-
218,2 tys. zł po dwóch kwartałach 2014 roku).
Znacząc
a poprawa wyników Spółki
za dwa pierwsze
kwartał
y
2015
roku w porównaniu z
analogicznym
okresem poprzedniego roku obrotowego
potwierdza
skuteczność
działań
podejmowanych
przez Zarząd w
reakcji na obserwowane na rynku tendencje w zakresie potrzeb potencjaln
ych klientów i możliwości ich
zaspokajania
.
W okresie
I
I
kwartału 201
5
roku nie wystąpiły w działalności Emitenta inne czynniki ani zdarzenia, w tym o
nietypowym charakterze, które Emitent może zakwalifikować jako istotne dokonania lub niepowodzenia.
  • ZYSKI Autor: ~Drukarz

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IPODS 0,00% 0,30 2020-05-29 13:04:35
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.