Forum Giełda +Dodaj wątek

Zysk netto Pfleiderer Grajewo z dz. kont. wyniósł 31,10 mln zł w IV kw.

Zgłoś do moderatora
Warszawa, 27.02.2014 (ISBnews) - Pfleiderer Grajewo odnotowało 31,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w IV kw. 2013 r. wobec 12,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w IV kw. ub.r. 24,01 mln zł wobec 17,80 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 39,64 mln zł wobec 24,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 382,94 mln zł w IV kw. 2013 r. wobec 379,89 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2013 r. spółka miała 69,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1462,14 mln zł w porównaniu z 1432,28 mln zł rok wcześniej.

Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w całym ub.r. 152,07 mln zł wobec 49,82 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2013 r. wyniósł 86,00 mln zł wobec 12,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Objaśniając kwestie działalności zaniechanej i aktywów przeznaczonych do zbycia, Grajewo przypomina, że "19 października 2012 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. jako sprzedający zawarła z Ingka Pro Holding Subholding I B.V. i SWEDSPAN Holding B.V., jako kupującymi, umowę warunkową sprzedaży 100% udziałów w Pfleiderer OOO w Rosji oraz aktywów należących do jednostki zależnej Pfleiderer MDF OOO w Rosji oraz jednostki współkontrolowanej Blitz 11-446 GmbH w Niemczech. 23 stycznia 2013 r. strony umowy podpisały wiążącą umowę transakcji kupna / sprzedaży udziałów i aktywów jednostek zależnych oraz aktywów jednostki współkontrolowanej".

Spółki wchodzące w skład grupy Pfleiderer Grajewo należą do największych i najnowocześniejszych producentów płyt meblowych oraz oklein (folii meblowych i filmów melaminowych) w Polsce.
  • Zysk netto Pfleiderer Grajewo z dz. kont. wyniósł 31,10 mln zł w IV kw. Autor: ~Patrol

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
PFLEIDER -0,38% 26,20 2019-09-13 11:06:03