Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,80 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Zwołanie NWZA 19.02.2019

Zgłoś do moderatora
Z dzisiejszego MSiG

link 

Osoby wyrażające wolę wzięcia udziału w zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które posiadały akcje Spółki objęte przymusowym wykupem realizowanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r., proszone są o niezwłoczny kontakt ze Spółką celem dokonania właściwej identyfikacji oraz rejestracji.

Porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej stanu realizacji procedury przymusowego wykupu akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, prowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r.
7. Ewentualne podjęcie uchwał w sprawie uchylenia
(i) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 Sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz
(ii) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
FAM 11,11% 1,80 2018-02-19 15:28:13
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.