Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,13 zł , zmiana od tamtej pory: 53,85%

Znalezione na forum innej spółki - sankcje KNF

Zgłoś do moderatora
21.08.2018. Kwota kary: 900.000 zł
Marek Bogusław Pawlikowski Naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z niedokonaniem w terminie zawiadomienia KNF i Devoran SA o przekroczeniu w dniu 18 września 2017 r. 5% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Przekroczenie ww. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Devoran SA nastąpiło w związku ze zaktualizowaniem się obowiązku sumowania akcji Devoran SA posiadanych przez Marka Bogusława Pawlikowskiego oraz Tonbo Investments Limited z siedzibą w Nikozji i Edfalon Finance Limited z siedzibą w Nikozji, wynikającym z faktu ustanowienia ww. osoby pełnomocnikiem do rachunków papierów wartościowych prowadzonych na rzecz wspomnianych spółek. Marek Bogusław Pawlikowski nie posiadał indywidualnie akcji Devoran SA. Po zbyciu w dniach 5-15 września 2017 r. przez Carom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wszystkich posiadanych akcji Devoran SA, stanowiących 60,08 % ogólnej liczby głosów, 1 175 000 akcji Devoran SA, stanowiących 4,98 % ogólnej liczby głosów zostało zapisanych w dniu 5 września 2017 r. na rachunku Tonbo Investments Limited oraz w dniu 18 września 2017 r. na rachunku Edfalon Finance Limited. Nie ujawnił się jednak żaden akcjonariusz posiadający co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Devoran SA podczas, gdy Marek Bogusław Pawlikowski posiadał wraz z ze wspomnianymi spółkami w dniu 18 września 2017 r. łącznie 2 350 000 akcji, stanowiących 9,96 % ogólnej liczby głosów w Devoran SA (musiał bowiem jako pełnomocnik do rachunków Tonbo Investments Limited i Edfalon Finance Limited doliczać ich stan posiadania do swojego). 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HEMP 0,50% 0,20 2020-01-29 13:05:47
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.