Forum Giełda +Dodaj wątek

Zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% Pekao PioneerPTE-sypanko będzie

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
BBI CAPITAL NFI SA
Temat
Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd spółki pod nazwą BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28 (zwany dalej jako Fundusz) działając w trybie art. 69 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), informuje iż w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał zawiadomienie z Pekao Pionier Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. dotyczące zbycia akcji spółki BBI Capital NFI S.A. i zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów do poziomu poniżej 5%.
1. 22 lipca 2011 roku nastąpiło rozliczenie transakcji sprzedaży z 19 lipca 2011 roku, spółki BBI Capital NFI S.A., w wyniku których udział w glosach spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
2. Liczba akcji spółki BBI Capital NFI S.A. posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 2 609 266, co stanowiło 5,08% udziału w kapitale zakładowym spółki. 2 609 266 akcji uprawniało do 2 609 266 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,08% udziału w ogólnej liczbie głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji spółki wynosi 2 440 364 co stanowi 4,75% udziału w kapitale zakładowym spółki. 2 440 364 akcji uprawnia do 2 440 364 głosów z tych akcji, co stanowi 4,75% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Podstawa prawna:
Art. 69 ust.1 pkt.2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IMPERIO 0,34% 2,99 2021-10-22 13:54:38
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.