Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,01 zł , zmiana od tamtej pory: -18,22%

Zmiany w wezwaniu na akcje - według wartości godziwej

Zgłoś do moderatora
Zmiany w wezwaniach nadchodzą:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Wezwanie-na-akcje-Zmiany-przepisow-przyjete-w-noweli-ustawy-o-listach-zastawnych-8280485.html

W lipcu 2021 roku Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji projekt ustawy o rynku finansowym, który zakładał m.in zmiany w wezwaniach na akcje.
Obecnie, przepisy zostały implementowane do projektu ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.
W uzasadnieniu projektu podano, że ramach zrewidowanego podejścia do instytucji wezwań w projekcie ustawy przewidziano w szczególności:

- ustanowienie jednego progu 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jako progu przejęcia kontroli rodzącego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji;

- ukształtowanie jednolitego modelu wezwania obligatoryjnego jako wezwania następczego;

- wprowadzenie mechanizmu wezwania dobrowolnego na wszystkie pozostałe akcje spółki publicznej;

- uwzględnianie ceny pośredniego nabycia akcji spółki publicznej przy ustalaniu ceny minimalnej w wezwaniu;

- określanie ceny minimalnej w wezwaniu w oparciu o wartość godziwą, ustaloną na podstawie wyceny dokonanej na zlecenie wzywającego przez niezależną firmę audytorską, w przypadku niewystarczającego obrotu akcjami podlegającymi wezwaniu;

- wprowadzenie solidarnej odpowiedzialność wszystkich podmiotów zobowiązanych do ogłoszenia wezwania;

- wprowadzenie nowego sposobu informowania Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, o wezwaniu (zanim wezwanie zostanie ogłoszone, a nie równocześnie z jego ogłoszeniem).

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KCI -1,90% 0,83 2023-02-07 11:22:31
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.