Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  3,12 zł , zmiana od tamtej pory: -17,31%

zmiana w rozporządzeniu w sprawie e-recept

Zgłoś do moderatora
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie e-recept. Co się zmienia?

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie e-recept. Ostateczny kształt nowelizacji różni się od tego, który oddano do konsultacji publicznych. Na wniosek Centrum e-Zdrowia wprowadzono w nim bowiem pewną zmianę…

Najnowsza nowelizacja rozporządzenia w sprawie e-recept wprowadza dwie istotne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy dodania do katalogu oznaczeń uprawnień dodatkowych, umieszczanych na receptach, symbolu “C”. Będzie on umieszczany w przypadku recept wystawianych pacjentkom w ciąży w celu umożliwienia im realizacji uprawnienia do bezpłatnych leków (czytaj więcej: Od 1 września będą dostępne bezpłatne leki dla kobiet w ciąży). Jednocześnie zmianie uległ § 10 w ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept, dotyczące możliwości realizacji recepty, na której nie wpisano lub wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z przepisami, kod uprawnień dodatkowych pacjenta. Z nowego brzmienia przepisów wynika, że osoba realizująca receptę, nie będzie mogła uzupełnić uprawnienia “C”, jeśli nie zostanie ono wpisane przez osobę wystawiającą e-receptę. Jest to rozwiązanie analogiczne do tego, które funkcjonuje w przypadku uprawnienia dodatkowego “S” (czytaj więcej: Farmaceuta nie uzupełni uprawnienia “C” na e-recepcie dla kobiety w ciąży).

SYMBOL ODDZIAŁU NFZ Ta zmiana znajdowała się w projekcie nowelizacji rozporządzenia od samego początku. Jednak w dokumencie ostatecznie oddanym do publikacji w Dzienniku Ustaw dodano jeszcze jedną zmianę. O jej wprowadzenie na etapie konsultacji publicznych zabiegało Centrum e-Zdrowia. A chodzi o zmianę związaną z brakiem konieczności umieszczania na recepcie symbolu oddziału NFZ, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. w ustawie Prawo farmaceutyczne. W rezultacie nastąpiła konieczność zmiany treści § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia w sprawie e-recept, aby zapewnić zgodność z ww. ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (czytaj więcej: Identyfikator NFZ na recepcie. Fundusz odpowiada na pytania…). CeZ zaproponowało by zmienić brzmienie § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia, poprzez usunięcie z niego zapisu dotyczącego obecności na recepcie identyfikatora oddziału wojewódzkiego Funduszu. Po zmianach paragraf ten brzmi następująco: 1) symbol instytucji właściwej dla osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji wraz z numerem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz datą jej ważności, jeżeli dotyczy; Co ciekawe Centrum e-Zdrowia w uwagach zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych, wskazywało też na nieaktualność wzorów papierowych e-recept, będących załącznikami do rozporządzenia. Aktualnie znajduje się bowiem na nich rubryka “oddział NFZ”. Sama rubryka będzie znajdowała nadal zastosowanie w przypadku obcokrajowców. Jednak jej nazwa nie będzie przystawać już do jej roli. Ministerstwo Zdrowia nie uwzględniło jednak tej uwagi CeZ. Źródło: ŁW/Dziennik Ustaw

Żródło:
https://mgr.farm/aktualnosci/nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-recept-co-sie-zmienia/

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
EC2 -1,53% 2,58 2020-11-30 11:27:06