Forum Giełda +Dodaj wątek

Zgodne z zapowiedziami Alkor Trade zglosil uchwale o podywzszeniu kapita

Zgłoś do moderatora
Zgodne z zapowiedziami Alkor Trade zglosil uchwale o podywzszeniu kapitału w BMM???

--------------------------------------------------------------

Zarząd BM Medical S.A. z siedzibą w Warszawie (00-491), przy ul. M.Konopnickiej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000358261 ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we wtorek 10 kwietnia 2012 r., o godz. 12.00, w Warszawie w Siedzibie Spółki przy ulicy M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa.

------------------------------------

Emisja
akcji
serii
E
1. Podwyższa
się
kapitał
zakładowy
z
kwoty
427.839,00

(czterysta
dwadzieścia
siedem
osiemset
tysięcy
trzydzieści
dziewięć
złotych)
do
kwoty
nie
mniejszej
niż
427.840,00

(czterysta
dwadzieścia
siedem
tysięcy
osiemset
czterdzieści
złotych)
i
nie
większej
niż
3.927.839,00

(trzy
miliony
dziewięćset
dwadzieścia
siedem
tysięcy
osiemset
trzydzieści
dziewięć
złotych),
to
jest
o
kwotę
nie
mniejszą
niż
1,00

(jeden
złoty)
i
nie
większą
niż
3.500.000,00

(trzy
miliony
pięćset
tysięcy
złotych).

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
POLFA 0,00% 0,25 2016-06-29 10:48:06
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.