Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  9,65 zł , zmiana od tamtej pory: -34,72%

Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa

Zgłoś do moderatora
Odpowiedź immunologiczna na zakażenie SARS-CoV-2 jest dwufazowa16,17. W okresie inkubacji i we wczesnych stadiach infekcji wrodzona specyficzna ale nieswoista odpowiedź immunologiczna może prowadzić do eliminacji zakażenia i zablokować progresję do cięższych stadiów choroby. Potwierdzono, że podatność na różne choroby zakaźne jest związana z określonymi haplotypami HLA. U pacjentów z upośledzoną odpowiedzią immunologiczną (np. osoby starsze, obciążone wielochorobowością, młode osoby z upośledzoną lub rozregulowaną odpowiedzią immunologiczną dotyczącą zarówno limfocytów typu B jak i T) wirus będzie szybko się replikował, powodując masowe zniszczenie wszystkich komórek o wysokiej ekspresji ACE2, np. nabłonka pęcherzykowego 2 (AT2) w płucach. To w konsekwencji prowadzi do zapalenia płuc, w którym pośredniczą prozapalne granulocyty i makrofagi. Aktywowane makrofagi uwalniają do krwiobiegu ponad 100 cytokin (np. IL-1, IL-6 i TNF α) i chemokin (CXCL10 i CCL2) (burza cytokinowa-CRS)18. Te zdarzenia, dysfunkcja śródbłonka (zapalenie śródbłonka) i stan prokoagulacyjny prowadzą u części pacjentów do zagrażającego życiu zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i upośledzenia funkcji innych narządów19.

https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/265853,zalecenia-postepowania-w-zakazeniach-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych-26042021

Powszechnie wiadomo, że nikotynamid (NA) jest metabolizowany (przekształcany) do 1-metylonikotynamidu (1-MNA), a 1-MNA jest następnie metabolizowany do prostszych związków chemicznych tzw. pirydonów, co wiąże się z wytwarzaniem nadtlenku wodoru (H2O2). Tworzenie się znacznych ilości H2O2 wywołuje stres oksydacyjny, a zwiększona obecność H2O2 w organizmie jest często uważana za niekorzystną. Z drugiej strony, niewielkie ilości związków pro-oksydacyjnych, takich jak H2O2 mogą korzystnie wpływać na organizm, a efekt ten znany jest jako mitohormeza.
Jak wskazują publikacje naukowe H2O2 może aktywować (pobudzać) inflammasom NLRP3, który w organizmie człowieka powoduje skuteczną aktywację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas ostrej infekcji np. wirusowej (dzięki aktywacji inflammasomu NLRP3 tworzą się związki chemiczne mające na celu pokonanie infekcji wirusowej). Należy podkreślić, iż 1-MNA ma znaczące właściwości przeciwzapalne. Ponieważ wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za tworzenie H2O2 w wyniku przekształcania 1-MNA jest szczególnie wysokie w tkankach oddechowych, można oczekiwać, że aktywność przeciwzapalna 1-MNA w drogach oddechowych będzie również istotna.
  • Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Autor: ~wuj

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
PHARMENA 0,96% 6,30 2022-05-17 16:46:10