Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,49 zł , zmiana od tamtej pory: 124,49%

Z raportu Zremba...

Zgłoś do moderatora
Na dzień 31.12.2017 Emitent odpisał wartość akcji Navimor Invest S.A. do wartości zerowej w związku z wystąpieniem Spółki Navimor Invest do sądu o ogłoszenie upadłości. Analiza wrażliwości zmiany kursu akcji. Ze względu na odpis akcji spółki Nawimor Invest do zera na dzień 31.12.2017 kurs akcji nie ma wpływu na wynik.
2. Spółka wniosła wobec Pana Kazimierza Cemki powództwo wzajemne o zapłatę kwoty wysokości 1 191 893, 85 PLN tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną Spółce w trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds Techniczno - Handlowych i podjęcie decyzji o realizacji serii zleceń dla jednego z kontrahentów, które przyniosły ww. stratę.
Na dzień 31.12.2017 Spółka posiada oświadczenie o podtrzymaniu chęci nabycia od przyszłego nabywcy gruntu mieszczącego się od strony wschodniej na prawie wieczystego użytkowania gruntów o łącznej powierzchni 29.320 m² o wartości rynkowej 1.500.000,00 zł. 
Jedna z działek w okresie bieżącym została reklasyfikowana do Nieruchomości Inwestycyjnych. Co do tej działki na dzień bilansowy nie są spełnione warunki MSSF 5. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami sąsiednich gruntów celem uatrakcyjnienia oferty pod względem wielkości i atrakcyjności sprzedawanego gruntu. Przewidywana sprzedaż działki za kwotę ok 0,5 mln zł zakładana jest w połowie roku 2018r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ZREMB 0,46% 1,10 2021-10-15 17:00:00