Forum Giełda +Dodaj wątek

Wyszło szydło z wora

Zgłoś do moderatora
Zarząd Spółki pod firmą: "BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (dalej jako "BBI Capital NFI S.A"; "Spółka"), działając w trybie art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, od spółki Pioneer Pekao Investment Management S.A. (PPIM), która wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U.z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm), zawiadomiła o wzroście zaangażowania do poziomu 9,71% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BBI Capital NFI S.A.

Poloneza czas zacząć

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IMPERA -4,47% 0,85 2020-09-23 12:26:53
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.