Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Wyjasniam wczorajszy komunikat kukiełki ,szajki Łódzkie – Paluchowskiego

Zgłoś do moderatora
Ten bezczelny i przemyślany pozew z wczorajszego raportu to charakterystyczna i świadoma taktyka kłamcy którego działania doprowadziły do już do wykluczenia z obrotu 4 spółek publicznych (rekord na polskiej giełdzie!) a wkrótce będzie drewex jako 5.
 
A teraz czytajcie:
 
Dnia 17 lipca 2017 roku zgodnie
z OŚWIADCZENIEM ZARZĄDU HAWE SA
http://hawesa.pl/?p=3582
(p.s pobierajcie i zapisujcie na dysku zanim ,,zniknie”!)
https://i.imgur.com/rOkFcIj.jpg

W Oświadczeniu OSZUST stwierdza że do 3 miesięcy przygotują sprawozdania GK Hawe SA.
Jest dzisiaj 24 kwiecień 2018 roku!!! (SIC!) (ROK PÓŹNIEJ!)
GDZIE SPRAWOZDANIA???
GDZIE TE WSZYSTKIE KROKI UMOŻLIWIAJĄCE OBRÓT WALORAMI W NAJSZYBSZYM TERMINIE??

Czytajcie dalej:

Dnia 2 lutego 2018 roku
,,zarząd” publikuje komunikat:
 Rozpoczęcie procesu przygotowywania zaległych sprawozdań finansowych Emitenta
https://www.bankier.pl/wiadomosc/HAWE-Rozpoczecie-procesu-przygotowywania-zaleglych-sprawozdan-finansowych-Emitenta-7574678.html
 
W związku z wejściem w posiadanie dokumentów Spółki dotyczących działalności, majątku oraz rozliczeń, Zarząd rozpoczyna proces przygotowywania zaległych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2015, 2016 oraz 2017.
Zarząd w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego Raportu bieżącego, poda do publicznej wiadomości Harmonogram publikacji zaległych raportów okresowych zawierających roczne sprawozdania finansowe za lata 2015, 2016 oraz 2017.
Jest dzisiaj 24 kwiecień 2018 roku!!! (sic!)
GDZIE SPRAWOZDANIA GDZIE HARMONOGRAM???
 
 KNF, PROKURATURO, SĄDY ILE JESZCZE WAM TRZEBA ŻEBYŚCIE ZAREAGOWALI?????
__________________________________________________________________________________________________
Wszystko jest bezczelnie zaplanowane dlatego Szanowni akcjonariusze już WYJAŚNIAM WAM WSZYSTKIM O CO CHODZI!
Szajka w 2015 rozkazała paluchowskiemu (wraz z Sobkowem do 31 grudnia 2015) m.in. dlatego doprowadzić do niewypłacalności Hawe SA, ponieważ zamierzali wykorzystać nowo wchodzące od 2016 przepisy prawa sanacyjnego!
Następnie CELOWO i z PREMEDYTACJĄ wypowiedzieli umowę wszystkim księgowym a dokumentację przenieśli do Łodzi!
Zrobili to ponieważ wiedzieli że obowiązek sporządzenia sprawozdania ma zarządca (Makuć) który tego nie był w stanie zrobić przez ICH DZIAŁANIE Z PREMEDYTACJA wykorzystujące wyraźną lukę w prawie.
A premedytacja była obliczona na WYKLUCZENIE HAWE SA Z OBROTU.
 
Przeczytać sto razy poniżej fragment wywiadu z panem Wojciech Makuciem ze zrozumieniem i nie dać się nabrać na te bzdurne komunikaty:
,,w okresie bezpośrednio poprzedzającym otwarcie postępowania sanacyjnego, zarząd spółki wypowiedział umowy o pracę de facto wszystkim pracownikom działu księgowości, a dokumenty księgowe zostały przeniesione do zewnętrznej spółki w Łodzi.Braki kadrowe, długotrwała nieobecność w pracy głównego księgowego spółki odpowiedzialnego za przygotowanie sprawozdań, nie przekazanie przez spółki powiązane danych niezbędnych do sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego, a także nie przekazanie audytorowi informacji wymaganych przez audytora, uniemożliwiły sporządzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania skonsolidowanego
 
I TYLE W TEMACIE!
 
Gdyby ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości przeanalizujcie przykład z B3SYSTEM SA gdzie prezesem był PALUCHOWSKI z samodzielnym zarządem
Bo paluchowski tą autorską ,,metodę” na wykluczenie doprowadził do perfekcji, która polegała na świadomym i zamierzonym braku publikacji raportów, dzięki czemu uzyskał konkretny efekt w postaci wykluczenia z obrotu.
Dla niepoznaki ,,odwołał” się od decyzji.
 
DOWÓD:
https://www.bankier.pl/wiadomosc/KNF-nalozyla-na-B3System-kare-bezterminowego-wykluczenia-z-obrotu-na-GPW-7528701.html
,,Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na spółkę B3System sankcję administracyjną w postaci bezterminowego wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym.
Ukaranie spółki B3System SA nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z raportami okresowymi, przekazanymi w latach 2015–2016, dotyczących w szczególności braku szeregu ujawnień wymaganych przez MSR oraz związanych z nieprawidłowym rozliczeniem transakcji przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do jednostki zależnej, a także poprzez niewykonanie obowiązków informacyjnych w związku z brakiem publikacji raportów za pierwsze półrocze 2016 roku oraz za trzeci kwartał 2016 roku"

Kolejny przykład PRZEKRĘTU ZE SPRAWOZDANIAMI NA DREWEXIE
DOWÓD:
 https://www.bankier.pl/wiadomosc/Inwestorzy-pomylili-spolki-Kurs-Dreweksu-przypadkiem-wystrzelil-7575816.html
Drewex, czyli giełdowe cuda na kiju
Sam Drewex SA to zresztą materiał na osobną historię.
Spółka posiada aktywa w wysokości 0 (słownie: zero) złotych.
Księgowo więc nie ma żadnego majątku. Są za to zobowiązania, które wynoszą 12,1 mln zł, z czego 11 mln zł to zobowiązania krótkoterminowe.
Spółka nie notuje także przychodów, a jedyna pozycja inna niż "0" w jej raporcie za trzy kwartały 2017 roku to koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 18 tys. zł.
Zero widnieje też w rubryce zatrudnienia. 
Poprzedni raport spółki, półroczny, ujrzał światło dzienne 31 października, a więc miesiąc po terminie.
Z tego też powodu notowania Dreweksu były w październiku zawieszone. Samo sprawozdanie jest zresztą skanem, zamiast posiadać cywilizowaną formę.
Prezesem spółki jest z kolei dobrze znany akcjonariuszom m.in. Hawe i Mediatelu (to także spółki w tarapatach) Paweł Paluchowski, który w lutym dostał karę od KNF za rażące naruszenia obowiązków informacyjnych.
Wspomniane zmiany w radzie nadzorczej, których dokonano na ostatnim WZA, przegłosowane zostały jednogłośnie. Na WZA "obecnych" było jednak tylko 10 000 akcji spółki, które odpowiadają 0,027 proc. wszystkich jej akcji.
Warto wspomnieć, że w październiku 2014 roku sąd zatwierdził układ z wierzycielami spółki. Najwięksi wierzyciele stracili wówczas 50 proc. swoich pieniędzy, które pożyczyli spółce. Mniejsi stracili 10 proc. Umorzono także wszystkie odsetki i koszty układowe. Trzy lata później, w październiku 2017 roku, sąd układ musiał uchylić. Spółka decyzję tę zaskarżyła.
Nie dość więc, że inwestorzy pomylili spółki, to owa pomyłka dodatkowo dotyczyła prawdziwego giełdowego "kwiatka". Mimo wszystkich tych historii Drewex przez inwestorów wyceniany jest na 2 mln zł. 

ILE JESZCZE KNF BĘDZIE SIĘ DAWAŁ OGRYWAĆ JAK DZIECKO Z PIASKOWNICY???
KAŻDY DZIEŃ Z TYM ...(dopowiedzcie sobie sami) NA WOLNOŚCI TO KPINA Z AKCJONARIUSZY I PRAWA!

Pozdrawiam afera_hawe@onet.pl jednocześnie apeluję do służb ( a wiem już że to czytacie) o zdecydowane działania!
 
P.S Panie Mariuszu z PAH proszę dołączyć informacje z tego postu wiecie gdzie!
Pozdrawiam

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.