Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

WYJASNIAM OCZYWISTY PLAN SZAJKI A PROPO TESTU PRYWATNEGO WIERZYCIELA

Zgłoś do moderatora
https://www.money.pl/gielda/komunikaty/komunikat/MEDIATEL,MTL,komunikaty;gieldowe,mtl;zlozenie;testu;prywatnego;wierzyciela;przez;hawe;telekom;sp;z;o;o;,519340.html

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2017 z dnia 20.12.2017 r. dotyczącego złożenia propozycji układowych przez Zarząd Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji (dalej: ,,Hawe Telekom"), Zarząd Mediatel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (,,Emitent"), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu dzisiejszym powziął informacje , że Zarządca Hawe Telekom - spółki zależnej Emitenta, w dniu 23 stycznia 2018 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Test Prywatnego Wierzyciela Hawe Telekom (dalej: ,,TPW"), w rozumieniu art. 140 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. 
Przedmiotem Testu Prywatnego Wierzyciela jest ocena planowanych działań wierzycieli publicznych wobec firmy HAWE Telekom w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz w ramach wykonywania układu, wg stanu wiedzy na dzień 21.12.2017 roku, dokonywana w celu stwierdzenia, czy wierzyciel publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych, w szczególności czy prywatny wierzyciel zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych Hawe Telekom warunki spłaty zobowiązań.

Z uzyskanej szczegółowej analizy wynika, że korzystniejszym wyborem dla wierzycieli publicznych spółki jest zaakceptowanie warunków spłaty (propozycje układowe) zaproponowanych przez Zarząd . W przypadku realizacji ww. propozycji układowych zyskają oni ponad 2 razy więcej gotówki w ramach spłaty zobowiązań w porównaniu do sytuacji, gdyby została ogłoszona upadłość HAWE Telekom. W opinii Zarządu Spółki przygotowany test prywatnego wierzyciela może ułatwić i przyśpieszyć moment podpisania układu z wierzycielami.

Test prywatnego wierzyciela został przygotowany między innymi na podstawie analizy sprawozdań finansowych spółki, wyceny majątku oraz biznes planu przedstawionego przez Zarząd. Audytor dokonał porównania sytuacji wierzycieli publicznych oraz poziomu spłaty ich zobowiązań zakładając scenariusz upadłości spółki oraz realizacji propozycji układowych przedstawionych przez Zarząd . Zakładają one spłatę większości wierzycieli w tym ARP w okresie maksymalnie do 5 lat , przy czym całość zobowiązań w wysokości 168 mln złotych zostanie spłacona w niespełna 7 lat. 
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w TPW, w ramach propozycji układowej Hawe Telekom, wierzyciel publiczny zachowuje się jak prywatny wierzyciel, działający w normalnych warunkach rynkowych.
____________________________________________________________________________
Pozornie brzmi super prawda?
Tylko jeśli szajka wykradzionymi pieniędzmi tj 92 mln zł z ORSS + Wierzytelnośc 35 mln spłaci wierzyciela publicznego my zostaniemy z niczym.

Jedynym działaniem wierzyciela publicznego(ARP) powinno być:
- skarga pauliańska odnośnie wyprowadzonych wierzytelności do spółek szajki łodzkiej
- działanie zmierzające do przymusowego odzyskania BEZPRAWNIE wyprowadzonych udziałów w Hawe Budownictwo oraz ORSS do podmiotów szajki łodzkiej
- zatrzymanie przez ABW/Policję i zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego dla wszystkich zamieszanych i działających z zamiarem bezpośrednim w sprawie przelewu 92 mln zł przez ORSS m.in do RESTATA , które to działanie wyrządziło szkodę wielkich rozmiarów Skarbowi Państwa (ARP)
Tylko tyle i aż tyle, powinno ARP zrobić

P.S w ślad za tym ,,znikną" fałszywi wierzyciele.
Bezczelność szajki jest nieprawdopodobna, mam nadzieję że ARP się nie nabierze, bo wtedy HAWE SA zostanie wydmuszką, nasze akcje makulaturą a Hawe Telekom będzie przez długie lata spłacać szajkę która skradzionymi pieniędzmi z Hawe SA (nam akcjonariuszom) stała się ,,Wierzycielami Prywatnymi"

Pozdrawiam afera_hawe@onet.pl
 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.