Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  22,00 zł , zmiana od tamtej pory: -9,77%

Wstępne wyniki finansowe za 2021 rok

Zgłoś do moderatora
Zarząd IFIRMA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne niezbadane wybrane dane finansowe Spółki za 2021 rok:
Pozycja 2020 2021* w tys. zł
Przychody ze sprzedaży
24 197
33 461
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
16 975
20 493
Wynik brutto na sprzedaży
7 222
12 969
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
4 848
6 157
Zysk na działalności operacyjnej
2 303
6 756
Zysk brutto
2 375
6 730
Zysk netto
1 859
5 281
* wstępne wyniki
Na wyniki Spółki w 2021 roku miał wpływ organiczny rozwój biznesu i podniesienie cen usług, o czym Spółka informowała w RB 6/2021 z 29.03.2021.
Zarząd publikuje wstępne dane finansowe za 2021 rok w związku z planowaną wypłatą zaliczki na dywidendę dotyczącą IV kwartału 2021 roku zgodnie z Polityką Dywidendową Spółki.
Publikowane dane finansowe zostały wybrane ze wstępnie sporządzonego sprawozdania finansowego przygotowanego według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień 10.02.2022 i przy założeniu, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na ostateczny wynik finansowy.
Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w zaplanowanej dacie publikacji jednostkowego raportu rocznego, czyli 25.03.2022 r.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IFIRMA 3,66% 19,85 2022-10-04 15:30:46
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.