Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  19,00 zł , zmiana od tamtej pory: 20,53%

WSA uchylił decyzję ministra udzielającą odstępstwa BAT elektrowni ZEPAK

Zgłoś do moderatora
Poniżej wyrok w tej sprawie !!!

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

Jeśli wnikliwie wczytacie się w uzasadnienie wyroku to zauważycie że spółka ZEPAK sądzi się kilka lat ponosząc koszty obsługi prawnej po to tylko aby przy ewentualnej wygranej wydatek około 60 mln a może nawet mniej ponieść nie w 2020 r czy 2021 r czy w 2022 r tylko w roku 2024 .To daje do myślenia że w spółce brak tych 60 mln a może nawet mniej aby przeprowadzić te prace już teraz .Dlatego cały czas poruszam wątek tego że w spółce ZEPAK brak milionów na inwestycje a co dopiero miliardów na plany atomowe czy morskie farmy wiatrowe.

Jak najbardziej aktualne ,choć ESPI emitenta ZEPAK nr 20/2021 pochodzi z dnia 2021-07-15 a ESPI nr 16/2021 pochodzi z dnia 2021-06-04 to jak same tytułowe nagłówki tych ESPI wskazują informują one o uchyleniu zaskarżonej decyzji

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZESPOL-ELEKTROWNI-PATNOW-ADAMOW-KONIN-S-A-Pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji-8127660.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/ZESPOL-ELEKTROWNI-PATNOW-ADAMOW-KONIN-S-A-Pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji-8154239.html

Czyli postępowanie trwa i jest w toku ,cytując z ESPI Zgodnie z treścią ww. orzeczenia uchylono zaskarżoną decyzję z uwagi na wydanie jej z naruszeniem przepisów prawa procesowego w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia. Orzeczenie wskazuje, że  Minister Klimatu i Środowiska powinien ponownie przeprowadzić postępowanie i wydać nową decyzję, uwzględniając zalecenia, które zostały zawarte w uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie.

poniżej w linku macie możliwość przeczytania całego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

Po przeczytaniu całego wyroku WSA wraz z uzasadnieniem link powyżej -każdy może sobie sam wyrobić pogląd na ile stwierdzenie analityka PKO BP który pisał Widzimy też zwiększone ryzyko związane z trwającymi postępowaniami prawnymi tzw derogacje dla bloków jest słuszne. Ten sam analityk pisał Wbrew strategii ZEPAK zakładamy, że zarząd nie zdecyduje się na dostosowanie Pątnowa II do konkluzji BAT i spowoduje to zamknięcie bloku w 2024 r

Koncerny energetyczne od dawna tj momentu opublikowania 17 sierpnia 2017 r decyzji były świadome, że standardy emisji ulegają zaostrzeniu.  Był czas by się do tego przygotować aż do 17 sierpnia 2021 .

Jeśli wnikliwie wczytacie się w uzasadnienie wyroku to zauważycie że spółka ZEPAK sądzi się kilka lat ponosząc koszty obsługi prawnej po to tylko aby przy ewentualnej wygranej wydatek około 60 mln a może nawet mniej ponieść nie w 2020 r czy 2021 r czy w 2022 r tylko w roku 2024 .To daje do myślenia że w spółce brak tych 60 mln a może nawet mniej aby przeprowadzić te prace już teraz .Dlatego cały czas poruszam wątek tego że w spółce ZEPAK brak milionów na inwestycje a co dopiero miliardów na atom

Aktualnie ZEPAK może wnieś do spólki celowej atomowej tylko grunt plus infrastrukturę bo brak pieniędzy. To nawet nie wystarczy na 1 % udziału w spółce celowej ,resztę prywatnie mieliby Solorz i Sołowow . Lub grunt plus infrastrukturę ZEPAK to im może sprzedać i mieć zero udziałów w społce celowej a spółka celowa należałaby prywatnie do obu biznesmenów .Jeśli ZEPAK ma mieć większy udział w spółce celowej atomowej ,tutaj mowa nawet do 50 % to tylko emisja akcji z prawem poboru bo mamy fundusze w akcjonariacie a może nawet bez prawa poboru dla Solorza jeśli fundusze się zgodzą po cenie xx .Jaka będzie cena i jej wpływ na notowania przynajmniej dla mnie jest niewiadomą .

Poniżej wyrok w tej sprawie !!!

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

Konkluzje BAT określają normy zanieczyszczenia powietrza dla zakładów energetycznych. Wprowadzają one m.in. bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu) oraz pył - niż przewiduje to dyrektywa o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). Konkluzje BAT dopuszczalnymi poziomami emisji obejmują także dodatkowe substancje, takie jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1442, ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE została opublikowana 17 sierpnia 2017 r. Wymagania BAT wynikające z decyzji zaczynają obowiązywać sektor energetyczny od 17 sierpnia 2021r -Wiec spółka ZEPAK i jej właściciel już przecież ekolog mieli wiele lat aby przystosować się do wymogów określonych w zaostrzonych wymagań emisyjnych wynikających z konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania
Spółka ZEPAK przez parę lat ponosi koszty na prawników i sądzi się z fundacją Greenpeace Polska oraz Frank Bold i chce dalej truć a przystosować instalacje do nowych wymagań chce zrobić dopiero w 2024 roku -bo teraz niema PIENIĘDZY i nie jest w stanie ponieść wydatku jak sam emitent ZEPAK pisze do sądu jest to bardzo duża kwota bo MAX 62 miliony -Ekolodzy twierdzą że są inne tańsze technologie i aby je zastosowali i przestali truć !!!

Czyli skąd ZEPAK nagle znajdzie miliardy na atomowe plany ?? Poniżej wyrok w tej sprawie !!!

 https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C84B2366E1

W związku z

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do skargi fundacji Greenpeace Polska oraz Frank Bold i uchylił decyzję ministra klimatu i środowiska udzielającą odstępstwa dla należących do spółki ZE PAK elektrowni Pątnów I i Konin Pątnów II od unijnych przepisów wprowadzających nowe wymogi emisyjne szkodliwych dla zdrowia i życia zanieczyszczeń do powietrza. Oznacza to, że sprawa wraca do ministra Michała Kurtyki. Działacze ekologiczni domagają się od ministra decyzji, dzięki której elektrownie będą spełniać obowiązujące standardy. Obowiązek stosowania najlepszych dostępnych technologii przez elektrownie węglowe wynika z przepisów unijnych, tzw. konkluzji BAT Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 17 sierpnia 2021 spółka ZE PAK powinna zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do powietrza stosując lepsze technologie ochrony środowiska.
– Koncerny energetyczne od dawna były świadome, że standardy emisji podlegają zaostrzeniu.  Był czas by się do tego przygotować. Domagamy się od ministra Michała Kurtyki podjęcia decyzji, która dostosuje emisje z elektrowni należących do spółki  ZEPAK do obecnych standardów – dodaje Anna Meres.

https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/30271/minister-kurtyka-zdecyduje-czy-zepak-bedzie-mogl-truc-rtecia/

Mówi o tym Raport bieżący ZEPAK nr 16/2021
Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
https://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/1594-pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji.html

Mówi o tym Raport bieżący ZEPAK nr 16/2021
Pozwolenie zintegrowane – uchylenie zaskarżonej decyzji
https://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/1607-pozwolenie-zintegrowane-uchylenie-zaskarzonej-decyzji.html

Stowarzyszenie Program Czysta Polska to wizja uczynienia Polski czystą, poprzez wspólną troskę o kraj, dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę, otaczającą nas przyrodę. Inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia jest Zygmunt Solorz oraz firmy i osoby z nim współpracujące.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
ZEPAK -1,51% 22,90 2022-06-27 17:02:45