Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  23,80 zł , zmiana od tamtej pory: -18,91%

Witam serdecznie !!! WARTO PRZECZYTAĆ !!!!

Zgłoś do moderatora
Witam serdecznie z góry przepraszam tych którzy takiej formy nie popierają -proszę być też wyrozumiałym bo to moje debiuty twórcze w takiej formie - oczywiście nie namawiając nikogo do sprzedaży dowolnych akcji które posiada w portfelu ale jeśli macie gotówkę z zaliczki dywidendowej a może będziecie mieć gotówkę z innych zamkniętych zyskownych transakcji na dowolnej spółce a jeśli planujecie gotówkę zainwestować na GPW to w ramach dywersyfikacji portfela moim skromnym zdaniem warto rozważyć posiadanie w swoim portfelu w długoterminowej inwestycji akcji dowolnej spółki energetycznej choć ja polecam szczególnie zapomnianą spółkę energetyczną ENERGA

15.03.2022 Tak rekomenduje inwestować teraz JPMorgan ...przeważenie pozycji w akcjach surowcowych i energetycznych, bank jest nastawiony pozytywnie do rynków wschodzących w ogóle ....link do cytatu
https://pl.investing.com/news/stock-market-news/tak-rekomenduje-inwestowac-teraz-jpmorgan-315391

analizując kursy od zamknięcia z dnia 24 lutego mamy niby również rozpoczętą hossę na spółkach energetycznych
spółka ZEPAK -wzrost 50 %
spółka PGE -wzrost 50 % ,
spółka TAURON wzrost 40 %
spółka ENEA wzrost prawie 40 %
a jest sobie taka zapomniana przez inwestorów spółka energetyczna ENERGA
 która podrożała od tej samej daty tylko 7 %

-skoro wszystkie pozostałe spółki energetyczne podrożały to czy spółka ENERGA w najbliższych dniach zniweluje tą różnice i z marudera stanie się liderem wzrostów -nie chcę obiecywać że tak się stanie bo zależy to od relacji popyt/podaż -choć ja wierzę we wzrosty - gdyby ktoś chciał ją przeanalizować pod ewentualną inwestycje długoterminową podaję skrótowe informacje -więcej informacji we właściwym wątku spółki ENERGA na forum bankiera -z góry przepraszam jeśli ktoś uzna ten wpis za zaśmiecanie wątku waszej spółki

Jeszcze raz przypominam oczywiście nie namawiając nikogo do sprzedaży akcji które posiada -sam uważam że wszystkie spółki energetyczne są aktualnie niedowartościowane i ich notowania nie odzwierciedlają aktualnej rzeczywistej wartości i potencjału perspektyw przyszłego rozwoju .Nawet pomimo ostatnich sporych wzrostów wycen spółek energetycznych na GPW, jest jeszcze potencjał ich wzrostu więc warto dowolną spółkę energetyczną w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym posiadać .Ja proponuję rozważyć zakup akcji spółki ENERGA .Zobaczymy czy skończy się wycena spólki ENERGA na gpw za 30 % wartości księgowej

EBITDA za 2021 r Grupy ENERGA to 2 529 mln zł co oznacza wzrost o 24 procent w porównaniu do 2020 roku. a kapitalizacja wycena na GPW spółki ENERGA to 2 960 mln zł

Według wstępnych danych grupa Energa w 2021 roku grupa uzyskała 13,766 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,458 mld zł w 2020 roku notując 1,031 mld zł zysku netto w 2021 roku przy 414 mln akcji

a planowane strategiczne inwestycje przełożą się w najbliższej dekadzie na wzrost o ponad 60 proc. skonsolidowanego wyniku EBITDA spółki Energi-pisze Adrianna Sikorska wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji -link

https://wgospodarce.pl/informacje/104024-energa-jednym-z-kluczowych-uczestnikow-transformacji-energetycznej-polski

emitent ENERGA informował też o tym w raporcie ESPI
Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030 Planowane jest, że realizacja celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA do 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do 2020 roku.- mój dopisek mając na uwadze darmową kasę z rynku mocy z wygranych aukcji i inne okoliczności to moim skromnym zdaniem wzrost wzrost EBITDA znacznie przekroczy prognozowane 60 %

ryzyko niskiej płynności -choć to niekiedy jest też zaletą - kilka % akcji w obrocie z tego około 2 % akcji mają inwestorzy około1000 tysiąc osób w grupie gdańskiej i warszawskiej i wrocławskiej oraz ci którzy wystawili zlecenia w arkuszu po 50 zł -
ryzyko próba wycofania spółki z gpw -sprawa w sądzie -grupa reprezentująca prawie tysiąc akcjonariuszy uzyskała sądowne wstrzymanie wycofania spólki z gpw do zakończenia procesu -który może trwać kilka lat -liderzy grupy wpłacili kaucję 1,4 mln i decyzja stała się prawomocna -tylko przegranie tego procesu może umożliwić wycofanie spółki z gpw / prawdopodobieństwo przegrania według mnie tylko kilka %

ostatnie wezwanie Orlenu to 8,35 zł teraz aktualny kurs 7.27 zł -warto wspomnieć o zmianach w wezwaniach -jest w sejmie

Jeżeli wolumen obrotu akcjami spółki publicznej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu publikowany przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub organizującą alternatywny system obrotu, w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1, stanowił mniej niż 1% wszystkich akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, cena minimalna wezwania nie może być niższa od ich wartości godziwej Wartość godziwą akcji wyznacza wybrana przez wzywającego firma audytorska.
spólka ENERGA ma również 15 % Polskiej Grupy Górniczej (PGG)

02.03.2022 (ISBnews) - Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) przekazało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o notyfikację wsparcia dla sektora wydobywczego węgla kamiennego w Polsce, podał resort. UOKiK ma przedłożyć wniosek Komisji Europejskiej. Beneficjentami systemu wsparcia będą Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj -źródło https://stooq.pl/n/?f=1472405

to tak w nawiązaniu do poniższego tematu

Spółki energetyczne, które posiadają akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG), czyli między innymi spólka ENERGA czekają na losy notyfikacji pomocy publicznej dla największej spółki górniczej w Europie. – Możliwość wyjścia z tej inwestycji uzależniona jest od planów transformacji górnictwa – tłumaczą nam koncerny.
 
Przypomnijmy, że w ramach dokapitalizowania PGG w latach 2016–2018 energetyka wydała łącznie 2,3 mld zł. Grupa PGNiG zainwestowała 800 mln zł w akcje PGG (poprzez PGNiG Termikę). W efekcie dysponuje pakietem 20,4 proc. Patrząc na inne giełdowe spółki, w akcjonariacie PGG są jeszcze PGE (zaangażowanie PGE GiEK), Energa (udziały Energa Kogeneracja) -15,3 % walorów wartych niby w momencie zakupu 600 mln/ a gdzie zyski od zainwestowanej kasy choćby tyle co inflacja czy odsetki w banku/ i Enea. Spólki dokonały odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji i w bilansie wykazują akcje warte zero-czy pojawią się zyski nadzwyczajne może choć część a może całość zainwestowanej kwoty spółki energetyczne odzyskają ?

https://www.parkiet.com/Surowce-i-paliwa/302059992-Cala-branza-czeka-na-notyfikacje-zasad-pomocy-dla-gornictwa.html

ale nawet jak Skarb Państwa zwróci tylko 600 mln które ENERGA w tą inwestycję zainwestowała to i tak będzie to 1,5 zł na akcje- w bilansie po odpisach i tak akcje PGG są wykazane jako zero zł -może należy to poprawić i tutaj należałoby pisać listy żądając odpowiedzi i wyjaśnień od audytora który podpisze się pod przyszłymi raportami

Warto zwrócić uwagę że 39 % mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE i cały czas mamy nowe inwestycje -więc % będzie więcej -w spółkach energetycznych aktywa węglowe trafią do NABE-w przypadku spółki ENERGA to elektrownia Ostrołęka B-
Jak mówi Krzysztof Surma,wiceprezes TAURON grupy energetyczne, Ministerstwo Aktywów Państwowych i wybrany doradca prowadzą wspólne prace nad modelem finansowym powstania NABE. W oparciu o wypracowany model finansowy i wycenę, którą przygotują poszczególne grupy energetyczne, zostaną zbyte aktywa węglowe. Podkreśla, że każda z grup energetycznych będzie dążyć do tego, aby wycena była przynajmniej na takim poziomie, jaka jest odzwierciedlona w księgach rachunkowych.-a aktualnie spółki energetyczne są wyceniane poniżej wartości księgowej a w przypadku spółki ENERGA za 30 % wartości księgowej -pomału to ulegnie zmianie co będzie skutkować wzrostem wycen

zobaczymy czy notowania zapomnianej spółki ENERGA będą we wzrostach gonić pozostałe spółki energetyczne -oczywiście mamy niską płynność ale niekiedy to jest zaleta a jak będzie się zachowywał kurs to obserwujcie sami ...

December 13, 2021 -- Moody's
Poniżej podsumowano kluczowe kwestie dotyczące ratingu. Rating emitenta Energa SA (Energa) Baa2 jest wspierany niskim profilem ryzyka biznesowego działalności regulowanej sieci dystrybucyjnej w Polsce (A2), który wniósł około 71% do skonsolidowanej EBITDA spółki w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku i który jest oparte na stosunkowo dobrze ugruntowanych ramach regulacyjnych. Rating wspierają również umiarkowane wskaźniki lewarowania Energi, wyrażone jako środki z operacji na dług netto, które według Moody's pozostaną w przedziale 24%-30% do 2022 roku

tym razem przez Amerykańska agencje Fitch Ratings Nawet sam emitent ENERGA chwali się tym na swojej stronie
https://media.energa.pl/pr/721207/rating-energi-potwierdzony-przez-miedzynarodowych-ekspertow

Opublikowano:21 stycznia 2022

Rating Energi potwierdzony przez międzynarodowych ekspertów

Amerykańska agencja Fitch Ratings podtrzymała długoterminowe ratingi Energi SA w walucie obcej i krajowej na poziomie BBB- z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym .
Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia m.in silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego spółki – PKN ORLEN oraz solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa – Linii Biznesowej Dystrybucja.
Jednocześnie Fitch wskazuje, że Grupa Energa wnosi na rzecz swojego dominującego akcjonariusza przewagę konkurencyjną na rynku oraz wzmacnia potencjał wzrostu. Jest też kluczowym elementem strategii Grupy ORLEN w zakresie transformacji energetycznej, pełniąc ważną rolę w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, w tym w lądową i morską energetykę wiatrową oraz w elektrownie gazowe.

Fitch Ratings zaliczana jest do jednej z trzech najważniejszych agencji ratingowych o zasięgu globalnym, obok Moody’s oraz Standard & Poor’s.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings pod poniższym linkiem

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-maintains-energa-bbb-idr-on-rating-watch-positive-20-01-2022

Energa wnosi istotny wkład w profil Grupy PKN ORLEN. W 9M21 EBITDA Energi w wysokości 2,1 mld zł stanowiła 21% EBITDA LIFO PKN ORLEN. Energa zapewnia spółce dominującej istotną przewagę konkurencyjną i potencjał wzrostu. PKN ORLEN postrzega Energę jako ważną spółkę zależną o bardziej stabilnych przepływach pieniężnych niż jej bardziej cykliczna i ryzykowna działalność rafineryjna i petrochemiczna.

Dochód regulowany: SCP Energi nadal korzysta ze stabilnej i przewidywalnej dystrybucji energii elektrycznej, która wiąże się z niższym ryzykiem biznesowym niż konwencjonalna produkcja i dostawy. Ramy regulacyjne w Polsce są stabilne i uległy dalszej poprawie Profil biznesowy Energa korzysta z dużego udziału dystrybucji regulowanej w EBITDA, co zapewnia dobrą widoczność przepływów pieniężnych wspieranych przez wpływy z opłat za moc, które poprawiają widoczność przychodów

39 % mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE i cały czas mamy nowe inwestycje ENERGA

Wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski podkreślał, że wszystko wskazuje na to, iż przyszły rok 2022 będzie przełomowy pod względem zagospodarowania terenów progórniczych pod względem farm fotowoltaicznych. Około 200MW ma zostać zainstalowane przez portugalską firmę EDP, kolejne panele fotowoltaiczne o mocy 100 MW postawi Energa Green Development - 100 MW na swoim obszarze, -jest to spółka w 100% zależna od ENERGA -www.energagreendevelopment.pl

Projekt PV Gryf
Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 19,83 MW. Zgodnie z ogłoszonymi w grudniu 2020 roku wynikami aukcji OZE spółka Energa OZE wygrała aukcję zwykłą dla instalacji. Dnia 30 grudnia 2020 roku spółka wydała NTP. Projekt jest w fazie realizacji. Przewidywany termin oddana do eksploatacji projektu to koniec 2021 roku. Farma powstaje w gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów.
Projekt PV Mitra 
Celem projektu jest przygotowanie, budowa i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej składającej się z zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 100 MW, 50 stacji elektroenergetycznych 30/0,8kV,
elektroenergetycznego przyłącza WN 110 kV wraz z traktem światłowodowym, stacji GPO 110/30 kV, linii kablowych SN 30
kV i telekomunikacyjnych, uziemienia oraz wewnętrznego układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Na obecnym etapie są prowadzone prace, których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę (w dwóch etapach po 50 MW) dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 100 MW (moc sumaryczna), wraz z wyprowadzeniem mocy.

W nawiązaniu do powyższego mamy również
Spółka Energa OZE przejmie budowaną farmę fotowoltaiczną PV Wielbark powstającą w Borkach Wielbarskich (woj. warmińsko-mazurskie). Na razie zakupiono pierwszy projekt o mocy 6 MW. Po kolejnej serii akwizycji do 2023 r. w rękach spółki znajdzie się instalacja o mocy 62 MW.Po kupieniu pierwszej, 6-megawatowej instalacji, do końca 2021 r.spółka zakupi kolejny segment farmy z panelami także o łącznej mocy 6 MW. Kolejne nabycia będą się odbywały w ramach postępu budowy, aż do osiągnięcia planowanej mocy 62 MW w 2023 r..
Łączna powierzchnia wykonywanej etapami elektrowni PV Wielbark wyniesie około 119 ha. By zrealizować inwestycję potrzebnych było 56 pozwoleń na budowę. Instalacja będzie się składać z około 140 tys. paneli fotowoltaicznych w większości o mocy jednostkowej rzędu 530 W. Zostanie wyposażona w 337 inwerterów (falowników). Zapotrzebowanie na stal osiągnie 2,5 tys. ton. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 62 GWh, wystarczająco dużo, by pokryć zapotrzebowanie około 31 tys. polskich gospodarstw domowych.
 https://inzynieria.com/filmy/branzy/film/9/1122,energa-kupuje-farme-fotowoltaiczna-w-wielbarku-o-mocy-62-mw 

Ze strony 32 skonsolidowane sprawozdanie finansowe po 3 kw 202 r
budowa instalacji fotowoltaicznej PV Wielbark -219,2 mln zł, PV Gryf -39,5 mln zł -realizacja przez Energa OZE S.A.

budowa instalacji fotowoltaicznych PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2, PV Pierzchały oraz PV Przykona,
-13,3 mln zł -projekty realizowane przez Energa OZE S.A

Warto przejrzeć i zapoznać się z informacjami

https://e-magazyny.pl/zielone-wiadomosci/nowe-inwestycje-w-oze-na-pomorzu-warmii-i-mazurach/

http://energagreendevelopment.pl/

https://energa-oze.pl/obiekty

https://energa-oze.pl/o-nas/linia-biznesowa-wytwarzanie 

Uzupełniając tytułowy temat wątku i poprzedni wpis emitent ENERGA na Twitterze w wczorajszym wpisie przypomina
 Multienergetyczny koncern ORLEN posiada aktualnie 10 farm wiatrowych o mocy 353,25 MW
6 z 10 tych farm wiatrowych należy do Grupy Energa
Łączna suma mocy zainstalowanej tych 6 farm spółki ENERGA to 243,80 MW.
Są to KARŚCINO ,PRZYKONA,PARSÓWEK,BYSTRA,MYŚLINO,KARCINO

ENERGA aktualnie C/Zysk operacyjny tylko 1,98 C/Z 2,62 a C/WK tylko 0,32 dane z biznesradar.pl uwzględniają 4 kw 2020 r ,raport roczny uwzględniający 4 kw 2021 Energa poda 18 marca ,podała wcześniej szacunki które przedstawiłem na początku wpisu ,mogą one minimalnie pogorszyć te wskaźniki ale już w przyszłości z kwartału na kwartał wskaźniki będą coraz lepsze jeszcze warto zwrócić uwagę że w ESPI emitenta pod tytułem Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030 mamy stwierdzenie ,cytat poniżej
Planowane jest, że realizacja celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA do 2030 roku o ponad 60% w porównaniu do 2020 roku.

 Sąd UE oddalił skargę firm Tempus Energy i T Energy na decyzję Komisji Europejskiej, zatwierdzającą polski mechanizm rynku mocy. Skarżący domagali się anulowania zgody Komisji.Sprawa T-167/19: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2021 r. - Tempus Energy Germany i T Energy Sweden v. Komisja Europejska

Rynek mocy jest w założeniu mechanizmem wsparcia dla elektrowni i firm energetycznych, dla których ceny energii na rynku hurtowym w długim okresie nie gwarantują spłaty inwestycji w nowe, konwencjonalne jednostki wytwórcze, potrzebne dla utrzymania bezpiecznego funkcjonowania systemu energetycznego i zapewnienia dostaw energii elektrycznej.

9 miliardów dostanie ENERGA tylko z rozstrzygniętej aukcji rynku mocy rok 2026 przy założeniu że 100 % będzie mieć udziałów w tych spółkach a jeszcze należy pamiętać o wygranych przez ENERGA aukcjach za wcześniejsze lata co powoduje że ta kwota jest jeszcze większa oraz mieć na uwadze jeszcze przyszłe aukcje które ENERGA wygra
Finalna moc obowiązku mocowego, jaki zakontraktowała Grupa Energa, to 2 196,059 MW, co stanowi aż 30,5% całego wolumenu mocy zakontraktowanego w aukcji 2026.
zmieniono przepisy i ENERGA zamiast kar dostała nadzwyczajne zyski bo mamy możliwość wykorzystania procedury opisanej w art. 47b ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, które umożliwi spółce celowej Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. wypowiedzenie, bez kar umownych, umowy mocowej zawartej w 2018 r. dla projektu węglowego z ceną 205 zł i otrzymanie wsparcia dla tego samej inwestycji tylko z paliwem gazowym- z ceną z aukcji 2026 która jest o100% wyższa od tej co mieli i zrezygnowali bo wynosi teraz 400zł 

łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 4,73 mld zł dla spółki CCGT Ostrołęka
łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 3,52 mld zł dla spółki CCGT Grudziądz.
Dodatkowo cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych nieuwzględnionej w podanych kwotach wiec kwoty będą jeszcze wyższe

Z wspomnianych dziewięciu miliardów darmowej kasy którą dostanie spółka ENERGA dla spółki CCGT Ostrołęka łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 4,73 mld zł a jak podaje 

https://wysokienapiecie.pl/feeds/elektrownia-ostroleka-przedluzyla-rozliczenie-projektu-weglowego-z-ge-do-25-iii/

Wartość budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) Ostrołęka o mocy 745 MWe netto ma wynieść szacunkowo ok. 2,5 mld zł.
Pokrywa to z nawiązką koszt budowy / spłatę rat kredytowych i jeszcze zostanie jeszcze dwa miliardy które zrekompensuje to gdyby koszt wytworzenia energi z technologi gazowej był wyższy niż cena rynkowa -choć pamiętajmy że produkcja z gazu potrzebuje tylko połowę ilości uprawnień co2 w porównaniu do tego co zużywa technologia węglowa więc jeszcze mogą być zyski ze sprzedaży energii w tej technologi -wszystko zależy od cen gazu w 2025 roku i następnych latach -gdyby byli na zero to i tak dwa miliardy zostanie z rynku mocy .Oczywiście Energa raczej będzie mieć np. tylko 50 % udział w tym projekcie więc połowa tej kwoty dla niej ale i tak to będzie więcej niż aktualna kapitalizacja -reszta dla Orlenu -więcej na

https://www.bankier.pl/forum/pokaz-tresc?thread_id=11158985&strona=1

ENERGA złożyła wniosek o lokalizacje dla farmy wiatrowej na Bałtyku Kto otrzyma pozwolenia okaże się w przeciągu kolejnych miesięcy Spółka ENERGA złożyła wniosek wykorzystując specjalnie do tego założoną spółkę w 100 % zależną tj ENERGA MFW 1 KRS NR 0000909049
https://www.parkiet.com/Energetyka/301269835-PGE-Orlen-Enea-i-Energa-sciagaja-sie-o-wiatr-na-morzu.html

warto wspomnieć że według krs spółka ENERGA założyła również spółkę ENERGA MFW 2 KRS NR 0000907000 -więc chyba będzie jeszcze jeden wniosek złożony -razem ENERGA będzie miała chyba dwa wnioski -reszta sam ORLEN Neptun Kto otrzyma pozwolenia okaże się w przeciągu kolejnych miesięcy

Warszawa, 23.02.2022 (ISBnews) https://stooq.pl/n/?f=1470403&c=1&p=4+22

Rozbudowa potencjału energetycznego na Bałtyku jest jednym z najważniejszych projektów rozwojowych Grupy Orlen, realizowanych przez portfel spółek zależnych Orlen Neptun i Energa Morskie Farmy Wiatrowe -w 100 % spółka zależna ENERGA

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
IFIRMA -1,28% 19,30 2022-12-08 15:39:00