Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  753,00 zł , zmiana od tamtej pory: -15,27%

w 1 kw ENERGA ma 1,5 zysku 2,6 EBITDA na 1 akcje C/Z będzie 1 kurs 6,7zł

Zgłoś do moderatora
Witam oczywiście nie namawiając nikogo do sprzedaży akcji które posiada ale w ramach dywersyfikacji portfela -warto rozważyć posiadanie w swoim portfelu w długoterminowej inwestycji akcji dowolnej spółki energetycznej choć ja polecam szczególnie zapomnianą spółkę energetyczną ENERGA
Od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę -24 lutego mamy również rozpoczętą hossę na spółkach energetycznych spółka ZEPAK -wzrost 100 % spółka PGE -wzrost 70 % -pomimo dodruku akcji,spółka TAURON wzrost 70 % spółka ENEA wzrost 50 % też pomimo dodruku akcji
a jest sobie taka zapomniana przez inwestorów spółka energetyczna ENERGA która podrożała od tej samej daty 0 %

EBITDA za 2021 r Grupy ENERGA to 2 529 mln zł co oznacza wzrost o 24 procent w porównaniu do 2020 roku. a kapitalizacja wycena na GPW spółki ENERGA to 2 960 mln zł

Według wstępnych danych grupa Energa w 2021 roku grupa uzyskała 13,766 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 12,458 mld zł w 2020 roku notując 1,031 mld zł zysku netto w 2021 roku przy 414 mln akcji -dane najlepsze w historii a dane za rok 22 będa jeszcze lepsze wskazują na to dane za 1 kw 22 r

tylko w 1 kw spólka ENERGA ma 2,6 zł EBITDA na 1 akcje oraz 1,48 zł zysku na akcje a kurs 6,7 zł

Już teraz roczna EBITDA bedzie większa niż kapitalizacja a C/Z dąży do 1 ,już teraz za 4 ostatnie kwartały C/zysk operacyjny jest 1,74 a będzie jeszcze lepiej
a planowane strategiczne inwestycje przełożą się na wzrost o ponad 60 proc. skonsolidowanego wyniku EBITDA spółki Energi-pisze Adrianna Sikorska wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji -link

https://wgospodarce.pl/informacje/104024-energa-jednym-z-kluczowych-uczestnikow-transformacji-energetycznej-polski

emitent ENERGA informował też o tym w raporcie ESPI
Przyjęcie Strategicznego Planu Rozwoju Grupy Energa na lata 2021-2030 Planowane jest, że realizacja celów SPR przełoży się na wzrost skonsolidowanego wyniku EBITDA o ponad 60% w - mój dopisek mając na uwadze darmową kasę z rynku mocy z wygranych aukcji i inne okoliczności to moim skromnym zdaniem wzrost wzrost EBITDA znacznie przekroczy prognozowane 60 %

 
spólka ENERGA ma również 15 % Polskiej Grupy Górniczej (PGG) -w bilansie wycenione na zero zł tak jak aktywa węglowe Elektrownia węglowa Ostrołenka -też wycena w bilansie zero zł

to tak w nawiązaniu do poniższego tematu

Spółki energetyczne, które posiadają akcje Polskiej Grupy Górniczej (PGG), czyli między innymi spólka ENERGA czekają na losy notyfikacji pomocy publicznej dla największej spółki górniczej w Europie. – Możliwość wyjścia z tej inwestycji uzależniona jest od planów transformacji górnictwa – tłumaczą nam koncerny.
 
Przypomnijmy, że w ramach dokapitalizowania PGG w latach 2016–2018 energetyka wydała łącznie 2,3 mld zł. Grupa PGNiG zainwestowała 800 mln zł w akcje PGG (poprzez PGNiG Termikę). W efekcie dysponuje pakietem 20,4 proc. Patrząc na inne giełdowe spółki, w akcjonariacie PGG są jeszcze PGE (zaangażowanie PGE GiEK), Energa (udziały Energa Kogeneracja) -15,3 % walorów wartych niby w momencie zakupu 600 mln/ a gdzie zyski od zainwestowanej kasy choćby tyle co inflacja czy odsetki w banku/ i Enea. Spólki dokonały odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji i w bilansie wykazują akcje warte zero-czy pojawią się zyski nadzwyczajne może choć część a może całość zainwestowanej kwoty spółki energetyczne odzyskają ?

https://www.parkiet.com/Surowce-i-paliwa/302059992-Cala-branza-czeka-na-notyfikacje-zasad-pomocy-dla-gornictwa.html

ale nawet jak Skarb Państwa zwróci tylko 600 mln które ENERGA w tą inwestycję zainwestowała to i tak będzie to 1,5 zł na akcje- w bilansie po odpisach i tak akcje PGG są wykazane jako zero zł -może należy to poprawić i tutaj należałoby pisać listy żądając odpowiedzi i wyjaśnień od audytora który podpisze się pod przyszłymi raportami

Warto zwrócić uwagę że 39 % mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE i cały czas mamy nowe inwestycje -więc % będzie więcej -w spółkach energetycznych aktywa węglowe trafią do NABE-w przypadku spółki ENERGA to elektrownia Ostrołęka B-
Jak mówi Krzysztof Surma,wiceprezes TAURON grupy energetyczne, Ministerstwo Aktywów Państwowych i wybrany doradca prowadzą wspólne prace nad modelem finansowym powstania NABE. W oparciu o wypracowany model finansowy i wycenę, którą przygotują poszczególne grupy energetyczne, zostaną zbyte aktywa węglowe. Podkreśla, że każda z grup energetycznych będzie dążyć do tego, aby wycena była przynajmniej na takim poziomie, jaka jest odzwierciedlona w księgach rachunkowych.-a aktualnie spółki energetyczne są wyceniane poniżej wartości księgowej a w przypadku spółki ENERGA za 30 % wartości księgowej -pomału to ulegnie zmianie co będzie skutkować wzrostem wycen

zobaczymy czy notowania zapomnianej spółki ENERGA będą we wzrostach gonić pozostałe spółki energetyczne -oczywiście mamy niską płynność ale niekiedy to jest zaleta a jak będzie się zachowywał kurs to obserwujcie sami ...

December 13, 2021 -- Moody's
Poniżej podsumowano kluczowe kwestie dotyczące ratingu. Rating emitenta Energa SA (Energa) Baa2 jest wspierany niskim profilem ryzyka biznesowego działalności regulowanej sieci dystrybucyjnej w Polsce (A2), który wniósł około 71% do skonsolidowanej EBITDA spółki w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2021 roku i który jest oparte na stosunkowo dobrze ugruntowanych ramach regulacyjnych. Rating wspierają również umiarkowane wskaźniki lewarowania Energi, wyrażone jako środki z operacji na dług netto, które według Moody's pozostaną w przedziale 24%-30% do 2022 roku

tym razem przez Amerykańska agencje Fitch Ratings Nawet sam emitent ENERGA chwali się tym na swojej stronie
https://media.energa.pl/pr/721207/rating-energi-potwierdzony-przez-miedzynarodowych-ekspertow

Opublikowano:21 stycznia 2022

Rating Energi potwierdzony przez międzynarodowych ekspertów

Amerykańska agencja Fitch Ratings podtrzymała długoterminowe ratingi Energi SA w walucie obcej i krajowej na poziomie BBB- z obecnością na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym .
Utrzymanie ratingu agencja uzasadnia m.in silnym wsparciem strategicznym i operacyjnym ze strony inwestora większościowego spółki – PKN ORLEN oraz solidnym profilem biznesowym z dominującym udziałem w działalności Grupy Energa – Linii Biznesowej Dystrybucja.
Jednocześnie Fitch wskazuje, że Grupa Energa wnosi na rzecz swojego dominującego akcjonariusza przewagę konkurencyjną na rynku oraz wzmacnia potencjał wzrostu. Jest też kluczowym elementem strategii Grupy ORLEN w zakresie transformacji energetycznej, pełniąc ważną rolę w inwestowaniu w odnawialne źródła energii, w tym w lądową i morską energetykę wiatrową oraz w elektrownie gazowe.

Fitch Ratings zaliczana jest do jednej z trzech najważniejszych agencji ratingowych o zasięgu globalnym, obok Moody’s oraz Standard & Poor’s.

Pełna treść raportu Agencji jest dostępna na stronie Fitch Ratings pod poniższym linkiem

https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/fitch-maintains-energa-bbb-idr-on-rating-watch-positive-20-01-2022

Energa wnosi istotny wkład w profil Grupy PKN ORLEN. W 9M21 EBITDA Energi w wysokości 2,1 mld zł stanowiła 21% EBITDA LIFO PKN ORLEN. Energa zapewnia spółce dominującej istotną przewagę konkurencyjną i potencjał wzrostu. PKN ORLEN postrzega Energę jako ważną spółkę zależną o bardziej stabilnych przepływach pieniężnych niż jej bardziej cykliczna i ryzykowna działalność rafineryjna i petrochemiczna.

Dochód regulowany: SCP Energi nadal korzysta ze stabilnej i przewidywalnej dystrybucji energii elektrycznej, która wiąże się z niższym ryzykiem biznesowym niż konwencjonalna produkcja i dostawy. Ramy regulacyjne w Polsce są stabilne i uległy dalszej poprawie Profil biznesowy Energa korzysta z dużego udziału dystrybucji regulowanej w EBITDA, co zapewnia dobrą widoczność przepływów pieniężnych wspieranych przez wpływy z opłat za moc, które poprawiają widoczność przychodów

39 % mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE i cały czas mamy nowe inwestycje ENERGA

Wójt gminy Przykona Mirosław Broniszewski podkreślał, że wszystko wskazuje na to, iż przyszły rok 2022 będzie przełomowy pod względem zagospodarowania terenów progórniczych pod względem farm fotowoltaicznych. Około 200MW ma zostać zainstalowane przez portugalską firmę EDP, kolejne panele fotowoltaiczne o mocy 100 MW postawi Energa Green Development - 100 MW na swoim obszarze, -jest to spółka w 100% zależna od ENERGA -www.energagreendevelopment.pl

Projekt PV Gryf
Celem projektu jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 19,83 MW. Zgodnie z ogłoszonymi w grudniu 2020 roku wynikami aukcji OZE spółka Energa OZE wygrała aukcję zwykłą dla instalacji. Dnia 30 grudnia 2020 roku spółka wydała NTP. Projekt jest w fazie realizacji. Przewidywany termin oddana do eksploatacji projektu to koniec 2021 roku. Farma powstaje w gminie Przykona, na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów.
Projekt PV Mitra 
Celem projektu jest przygotowanie, budowa i oddanie do eksploatacji instalacji fotowoltaicznej składającej się z zespołu
elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 100 MW, 50 stacji elektroenergetycznych 30/0,8kV,
elektroenergetycznego przyłącza WN 110 kV wraz z traktem światłowodowym, stacji GPO 110/30 kV, linii kablowych SN 30
kV i telekomunikacyjnych, uziemienia oraz wewnętrznego układu drogowego wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Na obecnym etapie są prowadzone prace, których celem jest uzyskanie pozwolenia na budowę (w dwóch etapach po 50 MW) dla farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 100 MW (moc sumaryczna), wraz z wyprowadzeniem mocy

W nawiązaniu do powyższego mamy również
Spółka Energa OZE przejmie budowaną farmę fotowoltaiczną PV Wielbark powstającą w Borkach Wielbarskich (woj. warmińsko-mazurskie). Na razie zakupiono pierwszy projekt o mocy 6 MW. Po kolejnej serii akwizycji do 2023 r. w rękach spółki znajdzie się instalacja o mocy 62 MW.
Po kupieniu pierwszej, 6-megawatowej instalacji, do końca 2021 r.spółka zakupi kolejny segment farmy z panelami także o łącznej mocy 6 MW. Kolejne nabycia będą się odbywały w ramach postępu budowy, aż do osiągnięcia planowanej mocy 62 MW w 2023 r.
Łączna powierzchnia wykonywanej etapami elektrowni PV Wielbark wyniesie około 119 ha. By zrealizować inwestycję potrzebnych było 56 pozwoleń na budowę. Instalacja będzie się składać z około 140 tys. paneli fotowoltaicznych w większości o mocy jednostkowej rzędu 530 W. Zostanie wyposażona w 337 inwerterów (falowników). Zapotrzebowanie na stal osiągnie 2,5 tys. ton. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 62 GWh, wystarczająco dużo, by pokryć zapotrzebowanie około 31 tys. polskich gospodarstw domowych.
 https://inzynieria.com/filmy/branzy/film/9/1122,energa-kupuje-farme-fotowoltaiczna-w-wielbarku-o-mocy-62-mw 

Ze strony 32 skonsolidowane sprawozdanie finansowe po 3 kw 202 r
budowa instalacji fotowoltaicznej PV Wielbark -219,2 mln zł, PV Gryf -39,5 mln zł -realizacja przez Energa OZE S.A.

budowa instalacji fotowoltaicznych PV Czernikowo+, PV Samolubie 1, PV Samolubie 2, PV Pierzchały oraz PV Przykona,
-13,3 mln zł -projekty realizowane przez Energa OZE S.A

Warto przejrzeć i zapoznać się z informacjami

https://e-magazyny.pl/zielone-wiadomosci/nowe-inwestycje-w-oze-na-pomorzu-warmii-i-mazurach/

http://energagreendevelopment.pl/

https://energa-oze.pl/obiekty 

https://energa-oze.pl/o-nas/linia-biznesowa-wytwarzanie 

Uzupełniając tytułowy temat wątku i poprzedni wpis emitent ENERGA na Twitterze w wczorajszym wpisie przypomina
 Multienergetyczny koncern ORLEN posiada aktualnie 10 farm wiatrowych o mocy 353,25 MW
6 z 10 tych farm wiatrowych należy do Grupy Energa
Łączna suma mocy zainstalowanej tych 6 farm spółki ENERGA to 243,80 MW.
Są to KARŚCINO ,PRZYKONA,PARSÓWEK,BYSTRA,MYŚLINO,KARCINO

9 miliardów dostanie ENERGA tylko z rozstrzygniętej aukcji rynku mocy rok 2026 a jeszcze należy pamiętać o wygranych przez ENERGA aukcjach za wcześniejsze lata co powoduje że ta kwota jest jeszcze większa oraz mieć na uwadze jeszcze przyszłe aukcje które ENERGA wygra 

Cena zamknięcia aukcji mocy na 2026 rok wyniosła 400,39 zł/kW/rok.Grupa Energa zakontraktowała dla swoich jednostek na aukcji rynku mocy na 2026 r. ok. 2.196 MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie. Łączne przychody grupy w 2026 roku z tytułu zawartych kontraktów wyniosą ok. 879,2 mln tylko w 2026 roku

zależy też ile % udziałów będą mieć na końcu w tych projektach
łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 4,73 mld zł dla spółki CCGT Ostrołęka -dziś mają 68 %
łączne przychody w okresie 17 lat wyniosą minimum 3,52 mld zł dla spółki CCGT Grudziądz-dziś mają 100%
Dodatkowo cena obowiązku mocowego dla wieloletnich umów mocowych podlegać będzie corocznej waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych nieuwzględnionej w podanych kwotach wiec kwoty będą jeszcze wyższe

sam emitent ENERGA to wartość budowy elektrowni gazowo-parowej (CCGT) Ostrołęka o mocy 745 MWe netto ma wynieść szacunkowo ok. 2,5 mld zł. a CCGT Grudziądz około 2 miliardy
Wpływy z rynku mocy pokrywają z nawiązką koszt budowy / spłatę rat kredytowych i jeszcze zostanie jeszcze zostanie z dwóch projektów 4,5 miliardy które zrekompensują to gdyby koszt wytworzenia energi z technologi gazowej był wyższy niż cena rynkowa -choć pamiętajmy że produkcja z gazu potrzebuje tylko połowę ilości uprawnień co2 w porównaniu do tego co zużywa technologia węglowa więc jeszcze mogą być zyski ze sprzedaży energii w tej technologi -wszystko zależy od cen gazu w 2025 roku i następnych latach

Elektrownia gazowa w Grudziądzu będzie mogła zużywać wodór ,będzie dostosowana do działania w przyszłości na paliwie wodorowym – powiedział w środę prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Oddanie elektrowni do eksploatacji ma nastąpić w 2025 roku - czytamy w raporcie Technologia, która zostanie zastosowana przy budowie bloku w Grudziądzu, należy do najnowocześniejszych na rynku. Planowany blok gazowo-parowy będzie się charakteryzował wysoką sprawnością, przekraczającą 60 proc. w warunkach nominalnych, dyspozycyjnością oraz elastycznością pracy - przekazuje Energa

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Siemens-wybuduje-elektrownie-w-Grupie-Energa-za-2-mld-zl-Prace-rusza-juz-w-2022-r-8339049.html

https://www.tvp.info/60243663/daniel-obajtek-elektrownia-gazowa-w-grudziadzu-bedzie-mogla-zuzywac-wodor

https://www.wnp.pl/energetyka/spolka-energi-wybuduje-elektrownie-gazowa-za-2-mld-zl,581459.html 

-z góry przepraszam jeśli ktoś uzna ten wpis za zaśmiecanie wątku waszej spółki
więcej informacji we właściwym wątku spółki ENERGA na forum bankiera oraz raporty ESPI oraz poczytać o ryzykach związanych z inwestycją

ryzyko niskiej płynności -choć to niekiedy jest też zaletą - kilka % akcji w obrocie
ryzyko delisting -rozprawy trwają -dwa pozwy 1złożyli inwestorzy około1000 tysiąc osób w grupie gdańskiej drugi kilkuosobowa grupa tzw warszawska Sad zakazał delistingu do czasu prawomocnych wyroków w dwóch sprawach do zakończenia procesu- przed wyborami się nie skończą -liderzy grupy wpłacili kaucję 1,4 mln i decyzja stała się prawomocna -tylko przegranie tego procesu może umożliwić wycofanie spółki z gpw

ostatnie wezwanie Orlenu to 8,35 zł teraz aktualny kurs 6.7 zł -warto wspomnieć o zmianach w wezwaniach -jest w sejmie

Jeżeli wolumen obrotu akcjami spółki publicznej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu publikowany przez spółkę prowadzącą rynek regulowany lub organizującą alternatywny system obrotu, w okresie 6 miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia, o którym mowa w art. 77a ust. 1, stanowił mniej niż 1% wszystkich akcji spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, cena minimalna wezwania nie może być niższa od ich wartości godziwej Wartość godziwą akcji wyznacza wybrana przez wzywającego firma audytorska.

  • w 1 kw ENERGA ma 1,5 zysku 2,6 EBITDA na 1 akcje C/Z będzie 1 kurs 6,7zł Autor: ~ENERGA

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
NEUCA 1,59% 638,00 2022-12-02 17:00:00
2022-12-02
Zwołanie NWZA
2022-12-01
Transakcja na akcjach
2022-11-17
Wyniki finansowe