Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,28 zł , zmiana od tamtej pory: -15,19%

Vistal Gdynia - Krajowy Plan Odbudowy przed sesją 3,2 mld euro dla MEW

Zgłoś do moderatora
wiecie juz na co najwwięcej pieniędzy jest w KPO który jutro zostanie zatwierdzony???

Najwiecej pieniędzy ze wszystkich beneficjentów jest zapisane dla Morskich Farm Wiatrowych w Polsce i po tym będzie ogłoszona decyzja o porcie instalacyjnym w Gdyni okazuje się że nikt nie dostanie tak dużo kasy w Polsce z tego planu jak rozwój Morskich Farm Wiatrowych , podobnie jest w planie Niemiec i Holandii Offshore i Morskie Turbiny zgarniają lwią częsć tych pieniędzy - takie zresztą były wytyczne w Bruksel nie wierzycie ...

9.04 2021 sie dowiecie oficjalnie od premiera - prosze poczytać a jutro to przegłosuja w sejmie koło 10 .30 rano

Krajowy Plan Odbudowy to dokument, który jest podstawą do skorzystania z Funduszu Odbudowy. Z tej puli Polska będzie miała do dyspozycji 58 mld euro.  To ogromne środki, dlatego chcieliśmy poznać opinie Polaków o projekcie, który przygotowaliśmy. Zainteresowanie dokumentem było duże. Odbyliśmy dziesiątki godzin inspirujących rozmów. A po konsultacjach i wysłuchaniach  dokładnie przeanalizowaliśmy każdą uwagę i opinię 
– mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.
Najważniejsze zmiany w KPO
Dokument został między innymi uzupełniony o pożyczki i obecnie składa się z dwóch uzupełniających się części – dotacyjnej i pożyczkowej.
W części grantowej:

 • Większa pula na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z rozszerzeniem działalności z kwoty 300 mln euro na 500 mln euro
 • Większa pula na inwestycje dotyczące skracania łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym z 500 mln euro na 1,2 mld euro. Wsparcie rozszerzono również na projekty związane ze sprzedażą bezpośrednią z gospodarstwa rolnego, dofinansowaniem zakupu niskoemisyjnych środków transportu, włączenie do grupy beneficjentów rolników prowadzących sprzedaż artykułów żywnościowych.
 • Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o wsparcie na inwestycje związane z doposażeniem pracowników umożliwiającym im pracę zdalną
 • Uzupełniono reformę związaną z likwidacją barier dla OZE o ułatwienie możliwości realizacji inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych.
 • Zaplanowano stworzenie sieci liderów rozwoju cyfrowego, którzy wesprą samorządy oraz wskazane przez nie placówki, a także instytucje najbardziej potrzebujące wsparcia  i poszczególne grupy obywateli w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych i doposażenia w sprzęt informatyczny. Lokalni liderzy zostaną przeszkoleni, tak aby stanowili wsparcie dla społeczności lokalnej, w szczególności osób wykluczonych cyfrowo.
 • Większa pula pieniędzy na wsparcie i modernizację placówek leczniczych. Na ten cel w sumie trafi  2,1 mld euro. 700 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych.
 • Więcej pieniędzy na rozwój i zwiększenie liczby kadr medycznych do 700 mln euro.
 • Większa pula na wymianę taboru autobusowego na nisko lub zeroemisyjny do 1,1 mld euro.
 • Więcej środków na linie kolejowe z 2,09 mld euro na 2,3 mld euro.
 • Większa kwota na wsparcie zakupu pasażerskiego taboru kolejowego z 399 mln euro na 965 mln euro.
 • Podkreślono możliwość finansowania infrastruktury rowerowej w zakresie budowy spójnych sieci dróg rowerowych w miastach wraz z parkingami rowerowymi.
W części pożyczkowej:
 • Dodano inwestycje dotyczące rozwoju przemysłu kosmicznego (150 mln eur).
 • W ramach rozwoju sieci przesyłowych i inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej dodano 200 mln euro na budowę magazynów energii elektrycznej.
 • Zwiększono środki na wsparcie rozwoju morskich farm wiatrowych do 3,2 mld euro
 • Dodano inwestycje w zakresie zielonego budownictwa wielorodzinnego o wartości 1,2 mld euro.
 • Dodano nową inwestycję dotyczące zwiększenia potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich do 667 mln euro.
 • Wzmocniono inwestycje w zakresie wykorzystania cyfrowych rozwiązań w edukacji. Dodano 700 mln euro.
 • Wskazano, że dodatkowe 150 mln euro trafi na wsparcie szpitali powiatowych w zakresie infrastruktury.
 • Dodano inwestycje w transport szynowy w miastach (200 mln euro).
 • Dodano inwestycje dotyczące zakupu pasażerskiego taboru kolejowego szczebla regionalnego - 500 mln euro.
Wprowadzono też zmiany dotyczące systemu wdrażania. Rozszerzono skład Komitetu KPO o przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych, związków zawodowych, branżowych. Opisano rolę samorządu terytorialnego w systemie realizacji KPO.

W Niemczech jest to kwota ok 5 mld euro dla Morskich Turbin Wiatrowych !!!!!! w planie odbudowy po Covid 19 !!!

Czujecie zapach tych pieniędzy juz ???

i Jeszcze raz list od prezesa do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,
Szanowni Wierzyciele, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy oraz Pracownicy,
Mam przyjemność w imieniu Zarządu Vistal Gdynia S.A. – który od dnia 7 lutego 2020 r. funkcjonuje w składzie 3-osobowym:
Prezes Zarządu Ryszard Matyka, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych KrzysztofKriger, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Andrzej Chmielecki - przedstawić Państwu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia
zawierający informacje o wynikach finansowych oraz najważniejszych wydarzeniach 2020 r.
Miniony rok był pierwszym pełnym rokiem działalności VistalGdynia S.A. („Spółka”) po prawomocnym zatwierdzeniu wdniu
20 sierpnia 2019 r. układu z wierzycielami zawartego w ramach postępowania sanacyjnego. Był to okres intensywnej pracy, w
którym Spółka podejmowała dalsze działania restrukturyzacyjne zmierzające do realizacji przyjętego modelu biznesowego w części
produkcyjno-handlowej, opartego na kluczowych segmentach działalności – prefabrykacji i montażu konstrukcjistalowych dla
budownictwa infrastrukturalnego. Rozwój tegomodelu był możliwy dzięki odpowiedniej pozycji gotówkowej, umożliwiającej
finansowanie pozyskanych znaczących kontraktów do portfela zleceń od klientów z krajów bałtyckich oraz odbudowa renomy
Spółki na tradycyjnym dla niej rynku skandynawskim. Realizowane były również działania w dziedzinie optymalizacji organizacji
pracy,obniżenia kosztów ogólnozakładowych, wznowienia współpracy z instytucjami finansowymi i podniesienia sprawności
ogólnej Spółki.
Pomimo trwającej pandemii COVID podjęte działania umożliwiły Spółce znacząco zwiększyć skalę działalności i realizować duże
kontrakty w zakresie prefabrykacji i montaży obiektów mostowych w kraju i za granicą. Przychody Spółki w 2020 r. wyniosły 60,2
mln zł i były wyższe o 67,3% względem roku minionego. Spółka z optymizmem patrzy w 2021 rok i liczy, że uda się utrzymać
dalszy znaczący wzrost skali działalności.
W mijającym roku Spółkaodczuła w swojej działalności skutki panującej pandemii COVID-19, przede wszystkimw zakresie
zwiększonych kosztów związanych z zachowaniem zasad sanitarnych w ramachrealizowanych kontraktów w kraju i za granicą.
Ponadtopandemia znacząco wpłynęła na proces budowy portfela zamówień. Klienci opóźniali proces ofertowy i wstrzymywali
decyzje o kontraktowaniu robót podwykonawczych, w szczególności na rynkach zagranicznych.
JednakżeSpółka z optymizmem obserwuje przyspieszenie rozmów handlowych w związku ze zmniejszaniem pandemicznych
ograniczeń administracyjnych i rosnącą liczbą przetargów i postępowań ofertowych w ostatnim czasie w kraju i za granicą.
Spółka stoi natomiast przed wyzwaniem odnowienia współpracy z instytucjami finansowymi w zakresie uzyskania finansowania
obrotowego i gwarancji finansowych, niezbędnych do pozyskiwania i realizacji dużych zleceń.
Podjęte działania kadrowo-organizacyjne, sprzedażowe i produkcyjne przyniosły efekt w postaci osiągnięcia przez Spółkę
jednostkowego dodatniego wyniku EBITDA na poziomie 5.636 tys. zł (wzrost rok do roku o 123,6%), przy saldzie środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień bilansowy na poziomie 6.025 tys. zł (wzrost rok do roku o 4,6%).
Celem Spółki i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia jest dalsza odbudowa zaufania wśród akcjonariuszy, wierzycieli,
współpracowników, klientów oraz partnerów, dzięki którym będzie możliwe kontynuowanie działalności operacyjnej w istotnie
większej skali oraz o wyższej rentowności, generując środki finansowe wystarczające zarówno do obsługi zobowiązań układowych
jak i z korzyścią dla wzrostu wartości Spółki.
Pragnę zapewnić, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zamiary biznesowe były realizowane zgodnie z najlepszymi praktykami
rynkowymi, przyjętym modelem rozwoju i z uwzględnieniem postanowieńukładu z wierzycielami, a osiąganewyniki stałysię
satysfakcjonujące dla Akcjonariuszy. Spółka pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju oraz upatruje szanse w rozwijającym się w
Polsce segmencie budowy morskich farm wiatrowych oraz analizuje możliwości uczestnictwa w łańcuchu dostaw dla morskiej
energetyki wiatrowej.
Dziękuję naszym Akcjonariuszom za zaufanie, Członkom Rady Nadzorczej za wsparciew działaniach Zarządu orazwszystkim
pracownikom za zaangażowanie w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej. Zapraszam do lektury raportu okresowego za 2020 ro

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
VISTAL 0,83% 3,63 2021-09-21 17:03:39
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.