Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  56,80 zł , zmiana od tamtej pory: -19,72%
Data sporządzenia: 
2019-06-24
Rozszerzenie i przedłużenie współpracy z University of California, San Francisco
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 r. powziął wiadomość o otrzymaniu przez Selvita Inc. – spółki zależnej Emitenta ("Spółka") zlecenia ("Zlecenie") od Uniwersytetu Kalifornijskiego, San Francisco, Stany Zjednoczone ("UCSF") w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 1 lipca 2016 r. ("Umowa"). Umowa dotyczy realizacji wsparcia dla projektów badawczych Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych UCSF w zakresie chemii medycznej, w tym syntezy chemicznej, oczyszczania, określania struktury oraz czystości związków o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. 

Nowe Zlecenie zostało zawarte na okres trzech lat, a jego całkowita wartość wynosi 3.312.000 USD (12.453.120,00 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,7600 PLN). Łączna dotychczasowa wartość projektu, który był realizowany w latach 2016-2019 wyniosła 1.342.800 USD (5.048.928,00 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,7600 PLN).

W ramach przedłużonego kontraktu, Spółka nie tylko zapewni dalsze wsparcie UCSF w zakresie chemii medycznej i analiz ADME, ale również znacząco zwiększy zespół badawczy dedykowany do realizacji projektu. 

Za uznaniem umowy za istotną w ocenie Zarządu Emitenta przemawia wartość projektu, a także fakt przedłużenia współpracy z jednym z kluczowych klientów Spółki oraz znaczenie tej współpracy dla rozwoju działalności usługowej Emitenta.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
RYVU -1,51% 45,60 2019-12-12 17:00:10
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.