Forum Giełda +Dodaj wątek

TRITON C/WK 0,31 Wartość rynkowa 48,12 mln Wartość księgowa 154,79 mln

Zgłoś do moderatora
Wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok!
Warszawa, 24 grudnia 2008 roku

Choć w Warszawie śniegu nie widać, wszędzie panuje świąteczny nastrój. Najbliższe tygodnie będą się toczyły wolniejszym rytmem, zamykamy ostatnie tematy zaplanowane na bieżący rok. Nie ma mowy o dwutygodniowej przerwie. Poza dniami świątecznymi prace budowlane w Triton Parku trwają, wykonawcy pozostaną na placu budowy także w ostatnim tygodniu roku.

Kilka dni temu odbyło się walne zgromadzenie naszej spółki. Zgodnie z oczekiwaniami akcjonariusze zaakceptowali wnioskowane przez zarząd uchylenie uchwał podjętych w czerwcu, dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej emisji akcji serii E. Bez poprawek przyjęto zmianę statutu o charakterze porządkowym, dostosowującą kody działalności spółki do niedawno przyjętej klasyfikacji działalności PKD. Akcjonariusze podjęli też uchwałę o odwołaniu jednego z członków rady nadzorczej i powołaniu do niej mecenasa Wiesława Opalskiego.

Jak już wcześniej informowaliśmy, uchylenie uchwał o emisji akcji serii E nie zmieniło naszych planów dotyczących dokonywania zapłaty za nabyte nieruchomości własnymi akcjami. Udało się przed końcem roku zamknięcie jednej z dwóch tego rodzaju transakcji – 22 grudnia spółka zależna Triton Real Management Sp. z o.o. zawarła umowę przeniesienia własności ponad pół miliona akcji Triton Development S.A. na korzystnych dla naszej grupy warunkach, w uzgodnionej wcześniej cenie ośmiu złotych za sztukę, czyli znacznie wyższej od aktualnej ceny giełdowej. Transakcja przeniesienia własności akcji dokonana została w obrocie pozagiełdowym, a w wyniku jej przeprowadzenia zapłacono całą cenę nabycia nieruchomości położonej na warszawskiej Saskiej Kępie. Tym samym zamiast wypłacenia z tytułu zakupu działki kwoty 4,5 miliona złotych, wydaliśmy akcje własne nabyte po znacząco niższej cenie.

Wczoraj dokonaliśmy korekty raportów okresowych za drugi i trzeci kwartał bieżącego roku. Nie zmieniły się żadne elementy pierwotnych wersji tych sprawozdań, korekta polegała jedynie na uzupełnieniu o kolumny z wartościami porównywalnymi bilansu na koniec poprzedniego roku obrotowego, czyli na koniec grudnia 2007 roku. Brak tej kolumny wynikał z zastosowania się do wytycznych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd sprzed kilku lat, która w przesłanych do emitentów giełdowych formularzach sprawozdawczych wymagała prezentowania danych w określonym układzie – a danych na koniec bezpośrednio poprzedzającego go roku obrotowego w sprawozdaniach na koniec kwartałów nie było. Tak więc spółka stosowała MSR 34 do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań śródrocznych, natomiast w sprawozdaniach kwartalnych opierała się na wytycznych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Wobec otrzymania w tej sprawie pisma z Komisji Nadzoru Finansowego dostosowaliśmy się do jej stanowiska i niezwłocznie sporządziliśmy korektę sprawozdań. Brakujące w pierwotnych wersjach raportów okresowych dane porównywalne na koniec poprzedniego roku obrotowego były dostępne dla wszystkich zainteresowanych w uprzednio opublikowanych sprawozdaniach. Zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego wszystkie nasze przyszłe raporty kwartalne będą zawierać dane zgodnie z MSR 34.

To na razie wszystkie z bieżących tematów, a korzystając z okazji – życzymy wszystkim naszym akcjonariuszom i klientom udanych, radosnych świąt, a w nadchodzącym roku samych trafionych inwestycji. Wszystkiego najlepszego!


TRITON C/WK 0,31 Wartość rynkowa 48,12 mln Wartość księgowa 154,79 mln
Czemu tak kurs leci?

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
TRITON 0,00% 1,80 2019-12-13 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.