Forum Giełda +Dodaj wątek

Tajemniczy partner WDM - czy to BBI???

Zgłoś do moderatora
Raport EBI
typ raportu Raport bieżący
numer 13/2010
data dodania 2010-02-17 07:25:26
spółka WROCŁAWSKI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA

Zawiązanie spółki ASTORIA Capital S.A.
Zarząd Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2010 r. spółka Privilege Capital Management S.A. (spółka zależna Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A.) zawiązała spółkę akcyjną pod nazwą ASTORIA Capital S.A.

ASTORIA Capital S.A. prowadzić będzie działalność jako fundusz typu private equity o charakterze ogólnobranżowym, który inwestował będzie głównie w spółki rentowne, charakteryzujące się stabilną pozycją rynkową, które po dokapitalizowaniu w krótkim czasie są w stanie znacząco powiększyć generowane wyniki finansowe. Wyjście z poszczególnych inwestycji realizowane będzie poprzez odsprzedaż inwestorowi branżowemu lub upublicznienie spółki.

ASTORIA Capital S.A. będzie również obejmować udziały/akcje w spółkach publicznych w zamian za akcje własne nowej emisji.

Poprzedni projekt tego rodzaju realizowany przez Grupę WDM - fundusz Black Pearl Capital S.A. okazał się wielkim sukcesem. Po planowanym połączeniu Black Pearl Capital S.A. z Totmes Fund S.A. i BIO-MED Capital S.A. (o którym WDM informował komunikatem EBI 12/2010 z dnia 10.02.2010 r.), Grupa WDM posiadać będzie 30% w powstałym z połączenia podmiocie, którego kapitały własne wynosić będą 40 mln zł (w tym 12 mln zł gotówki), a szacowany zysk netto na 2010 r. 10.000.000 zł.

Dlatego WDM chce powtórzyć sprawdzony model i tworzy wyspecjalizowany fundusz (ASTORIA Capital S.A.) z kolejnym partnerem. Rezerwuje dla niego do 30% akcji po cenie równej wartości nominalnej. Jest to czytelne zaproszenie do wspólnych inwestycji, skierowane do grup finansowych o profilu podobnym do grupy Totmes, tj. posiadających portfel inwestycji w spółki niepubliczne, które w kolejnym etapie mogłyby być upubliczniane za pośrednictwem WDM S.A.

Powołanie funduszu ASTORIA Capital S.A. ma na celu budowanie wartości grupy WDM S.A. Aby pozyskać atrakcyjnego partnera i zrealizować ten cel szybciej i z większym efektem, zarząd WDM będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WDM, aby podjęło uchwałę dot. emisji do 5% nowych akcji własnych po cenie równiej wartości nominalnej, skierowanej do nowego partnera.

Udział w kapitale zakładowym WDM po cenie równej wartości nominalnej ma zrekompensować partnerowi utrzymanie kontroli nad ASTORIA Capital S.A. w rękach grupy WDM, która będzie większościowym akcjonariuszem spółki.

Dzięki takiej operacji w akcjonariacie WDM pojawi się kolejna instytucja, która wnosić będzie znaczący wkład w rozwój biznesu Grupy WDM w dłuższym terminie.

Intencją ASTORIA Capital S.A. jest dalsze podwyższanie kapitału spółki w drodze prywatnych emisji akcji - za gotówkę i w zamian za udziały w spółkach publicznych, a następnie upublicznienie ASTORIA Capital S.A. na rynku NewConnect w drugiej połowie 2010 r.

Podstawa prawna: Załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
IMPERA -0,95% 1,04 2020-10-30 15:05:09
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.