Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,78 zł , zmiana od tamtej pory: 8,79%

Sunex zwiększa moce

Zgłoś do moderatora
Raport bieżący nr 33/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje o podpisaniu z Bankiem Pekao S.A. ("Bank”) w dniu 17.11.2020 r. aneksu nr 4 do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 7 lutego 2019 r. ("Linia Wielocelowa”), o której to umowie Emitent informował, w szczególności w dniu 7 lutego 2019 r. raportem bieżącym nr 3/2019, w dniu 22 listopada 2019 r. raportem bieżącym nr 38/2019 oraz w dniu 5 grudnia 2019 r. raportem bieżącym nr 39/2019. W ramach Linii Wielocelowej Bank udziela Spółce limitu kredytowego do wysokości 8.300.000,00 zł. Limit zostanie udostępniony Spółce na okres do dnia 22.11.2021 r. Strony uzgodniły dodatkowe zabezpieczenie w postaci gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis z terminem ważności do 22.02.2022 r. do kwoty 1.992.000,00 zł oraz zwiększenia wartości oświadczenia o poddaniu się egzekucji przez Spółkę w trybie art. 777 par.1. ust 5 KPC do wysokości 12.450.000,00 zł (dotychczas 11.000.000,00 zł) na okres 3 lata dłuższy niż okres wymagalności kredytu. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Czytaj więcej na https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-zmiana-w-zakresie-istotnej-umowy-finansowej-zawartej-z-banki,nId,4860750#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
SUNEX -0,57% 5,20 2021-07-30 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.