Forum Giełda +Dodaj wątek

Sprzedaż dla Mondeleza 3-krotnie większa w 2015 r

Zgłoś do moderatora
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2014
Data sporządzenia: 2014-09-22
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Aktualizacja raportu bieżącego nr 44/2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2013, w którym Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka" lub "Emitent") informował o powzięciu informacji o wyborze oferty złożonej przez Emitenta i inne spółki z grupy "rlc packaging", Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu z dniem dzisiejszym (ze skutkiem obowiązującym od 1 marca 2014 r.) pomiędzy spółką RLC Packaging GmbH (spółka z grupy "rlc packaging", do której należy Emitent) a spółką Mondelēz Europe GmbH, ramowej umowy zakupu produktów przewidującej dostarczanie opakowań przez spółki z grupy "rlc packaging", spółkom z grupy Mondelēz. Powyższa umowa została zawarta wskutek wyboru oferty, o wyborze której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2013. Emitent nie jest bezpośrednio stroną wspomnianej umowy, lecz umowa ramowa przewiduje zawieranie osobnych porozumień pomiędzy spółkami z grupy Mondelēz jako odbiorcami a spółkami z grupy "rlc packaging", do której należy Emitent jako dostawcami. Do takich osobnych porozumień zastosowanie będą miały postanowienia wspomnianej wyżej umowy ramowej. Umowa ramowa została zawarta na czas określony tj. do dnia 28 lutego 2017 r. Umowa ramowa nie przewiduje kar umownych ani nie zawiera warunków i innych postanowień odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych w umowach tego typu.

Wedle uzgodnień pomiędzy stronami oraz w oparciu o dokumentację ofertową Emitent szacuje, że w ramach umowy ramowej, na podstawie osobnych porozumień ze spółkami z grupy Mondelēz (które to porozumienia niekoniecznie muszą przybrać formę pisemnych umów) Emitent dostarczy w czasie trwania umowy ramowej, to jest w okresie do 28 lutego 2017 r. spółkom z grupy Mondelēz opakowania za łączną kwotę wynoszącą kolejno: w roku 2014 (uwzględniając zrealizowane już dostawy) – około 9 milionów złotych, w roku 2015 – około 26 milionów złotych, w roku 2016 – około 26 milionów złotych i w roku 2017 r. około 4,3 miliona złotych. Emitent wskazuje jednocześnie, że wspomniane wartości mają charakter jedynie szacunkowy i nie są objęte prawnym zobowiązaniem do zakupu przez spółki z grupy Mondelēz produktów Emitenta o takiej wartości. Emitent wskazuje ponadto, że potencjalna wartość zamówień jakie może zrealizować w oparciu o wspomnianą umowę ramową i ewentualne osobne porozumienia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Tym samym z uwagi na to kryterium wspomniane osobne porozumienia (które niekoniecznie musza przybrać formę pisemnych umów jak wskazano powyżej) wraz z mająca zastosowanie do Emitenta jako dostawcy umową ramową zyskałyby status umowy znaczącej dla Emitenta.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
BSCDRUK -1,06% 37,20 2019-11-12 09:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.