Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Sprawozdanie Finanzowe HT za 2020 r.

Zgłoś do moderatora
Na szybko:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

nota  za okres 01.01.2020 -31.12.2020  za okres 01.01.2019 -31.12.2019 dane porównawcze  za okres 01.01.2019 -31.12.2019 skorygowane dane porównawcze
Przychody ze sprzedaży   22 134 467,28  20 510 146,20  20 510 146,20
Przychody ze sprzedaży produktów i usług  22 134 467,28  20 510 146,20  0 510 146,20
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - - -
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 28.329 326 539,05  28 012 898,99 27 516 239,40
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 29 326 539,05  28 012 898,99 27 516 239,40
Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - -
Zysk (strata) brutto na sprzedaży  -7 192 071,77  - 7 502 752,79  -7 006 093,20
Pozostałe przychody operacyjne  .6 2 028 198,76  725 235,27  725 235,27
Koszty sprzedaży  2 017 083,57  2 183 279,12  2 183 279,12
Koszty ogólnego zarządu   3 831 247,77  3 654 928,66  3 654 928,66
Pozostałe koszty operacyjne  8 220 155,48  1 149 553,74  1 149 553,74
Zysk (strata) na działalności operacyjnej  -11 232 359,83  - 13 765 279,04  -13 268 619,45
Przychody finansowe   2 677 590,39  2 110 135,53  2 110 135,53
Koszty finansowe  10 702 215,31  17 716 507,59  17 716 507,59
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -19 256 984,75  - 29 371 651,10  -28 874 991,51
Podatek dochodowy   -841 132,99  - 3 512 252,34  -3 512 252,34
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  -18 415 851,76  - 25 859 398,76  -25 362 739,17
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto  -18 415 851,76  - 25 859 398,76  -25 362 739,17

"W dniu 29 stycznia 2021 roku wobec wycofania aktualizacji planu restrukturyzacyjnego z 13 września2019 roku przedłożono Sędziemu komisarzowi uzupełnienie (aktualizację) planu restrukturyzacyjnego z 22 stycznia 2021 roku uwzględniającego aktualną sytuację Spółki. Przedmiotowy plan restrukturyzacyjny został przedłożony Radzie Wierzycieli w dniu 22 stycznia 2021 roku."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33