Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,86 zł , zmiana od tamtej pory: -58,04%
Udziela się upoważnienia Spółce do nabywania akcji własnych na następujących warunkach: --------- a. liczba akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy), ------------------------------------------------------------------------- b. Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 31 maja 2019r., ------------------------- c. łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie może być wyższa niż 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych), ------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. akcje własne mogą być nabywane w transakcjach na sesjach giełdowych, w transakcjach pakietowych oraz w drodze ogłoszenia wezwań na sprzedaż akcji.

czyli średnia 5 zeta a ile chcą zarobić celem odsprzedania niech każdy odpowie sobie sam kurs rośnie systematycznie ponieważ ciagle skupują póki tanio

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
CAPITAL 9,09% 1,20 2023-10-03 11:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.