Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  12,75 zł , zmiana od tamtej pory: -5,10%

Saule S.A. o krok bliżej warszawskiej Giełdy

Zgłoś do moderatora
Saule S.A., pierwsza na świecie firma dysponująca funkcjonującą fabryką innowacyjnych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych, zakończyła pozytywnie due diligence spółki Blumerang Investors S.A., co otwiera jej drogę do debiutu na NewConnect, małym parkiecie warszawskiej Giełdy.
JR HOLDING ASI S.A. oraz Saule zawarły we wrześniu 2020 roku umowę wsparcia inwestycyjnego w celu wprowadzenia Saule do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w drodze tzw. „odwrotnego przejęcia”. Odwrotne przejęcie polegać będzie na połączeniu się Saule S.A. ze spółką giełdową w drodze nabycia przez spółkę giełdową akcji Saule S.A. w zamian za nowo wyemitowane akcje tej spółki giełdowej, które zostaną objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy Saule.
W marcu 2021 r. Saule i JR HOLDING poinformowały, że spółką giełdową z którą połączy się Saule będzie – notowana na NewConnect, alternatywnym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Blumerang Investors S.A. Spółki zawarły porozumienie (Term Sheet), w którym uzgodniły założenia transakcji związanej z nabyciem akcji Saule przez Blumerang. Ustalono również, że warunkiem transakcji jest przeprowadzenie badania spółki Blumerang pod kątem prawnym i finansowym przez Saule (due diligence).
W piątek Blumerang Investors S.A. poinformowała w raporcie ESPI o przekazaniu przez Saule informacji o zakończeniu badania z wynikiem pozytywnym. „W przekazanym dokumencie Saule wskazało, że wyniki badania due diligence dają podstawę do zawarcia tej transakcji, po uprzednim wypełnieniu zaleceń pokontrolnych zawartych w raportach końcowych z badania due diligence, których realizacja będzie przedmiotem dalszych uzgodnień pomiędzy Stronami” – podała Spółka w komunikacie.
Oznacza to, że zakończono, zgodnie z planem, kolejny etap w drodze Saule S.A. do notowań na rynku kapitałowym. W wyniku planowanej transakcji JR HOLDING wraz ze spółką Columbus Energy dołączą do grona inwestorów Saule, która jednocześnie zadebiutuje na rynku NewConnect. Saule 21 maja 2021 roku uruchomiła pierwszą na świecie fabrykę drukowanych, ultracienkich i elastycznych perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Dzięki powiązaniu kapitałowemu, z liderem rynku fotowoltaicznego – Columbus Energy – Saule ma szansę wykorzystać efekt synergii oraz zwiększyć tempo rozwoju i komercjalizacji posiadanej przełomowej technologii.
Saule było w ostatnich dniach gościem konferencji inwestorskiej WallStreet 25, podczas której, współzałożycielka Saule i wynalazczyni technologii posiadanej przez spółkę prezentowała potencjalne zastosowania ogniw produkowanych w nowootwartej fabryce. Zdaniem Olgi Malinkiewicz, fabryka ta osiągnie zdolności produkcyjne na poziomie 40 tys. m2 rocznie. Produkowane ogniwa znajdą już teraz zastosowania praktyczne w branży IoT (Internet of Things), elektromobilności oraz innowacyjnych i lekkich rozwiązaniach architektonicznych (takich jak całe fasady fotowoltaiczne, czy żaluzje zewnętrzne pokryte ogniwami fotowoltaicznymi). Będzie to jednak wciąż produkcja eksperymentalna, choć na dużą skalę. Spółka zamierza uruchomić linie produkcyjne o znacznie większych mocach produkcyjnych. Zdaniem wynalazczyni w niedalekiej przyszłości ogniwa oparte o technologię perowskitową (ze względu na mniejszą wagę, elastyczność, możliwość ich umieszczenia na wielu powierzchniach takich jak szkło, tworzywa sztuczne czy tkaniny oraz potencjalnie większą sprawność energetyczną) zastąpią tradycyjne krzemowe ogniwa, podobnie jak telefony komórkowe wyparły telefony stacjonarne. Dzięki inwestycji dokonanej na tak wczesnym etapie JR HOLDING ma szansę stać się beneficjentem rozwoju i szerokiego wdrożenia tej przełomowej technologii. Zaangażowanie w Saule wpisuje się w strategię JR HOLDING na lata 2020-2022 w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii.

https://ceo.com.pl/saule-s-a-o-krok-blizej-warszawskiej-gieldy-11135
  • Saule S.A. o krok bliżej warszawskiej Giełdy Autor: derk64

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
BLUMERANG -0,41% 12,10 2021-09-23 11:04:43