Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  6,56 zł , zmiana od tamtej pory: 0,61%

samo wycofania spółki sprzeczne z obyczajami i krzywdzi akcjonariuszy

Zgłoś do moderatora
W nawiązaniu do poprzedniego mojego wpisu w tym wątku
Należy iść tą drogą ....sam fakt wycofania spółki z obrotu może zostać uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami i mający na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych -co daje podstawy prawne do uchylenia uchwały.

Dobrać do tego argumenty -jeden z najważniejszych to roczne wydatki spółki Energa i spółek zależnych na sponsoring i działalność charytatywną kilkadziesiąt razy są większe niż koszty które ponosi spółka z racji bycia spółka giełdową / a z tego że jest się spółka giełdową poza tymi kosztami są same zalety/

Wykorzystać też to ....ENERGA: Energa Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
publikacja 2022-04-22 21:38

Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.-Wykorzystać też to
Brak stosowania zasady wynika z faktu, iż Spółka kwalifikuje wskazane dane jako dane wrażliwe stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i nie publikuje wyodrębnionych zestawień w tym zakresie.
Niewielką część zdarzeń które wydają kasę umieściłem w poprzednim moim wpisie w tym wątku -należy uzupełnić i tym atakować wykorzystać w sądzie i dodatkowo wydrukować z internetu -są ślady -sami zresztą się chwalą o sponsorowaniu i działalności charytatywnej... choćby na ich Facebooku czy Twitter czy na https://media.energa.pl/aktualnosci czy inne strony z internetu po wpisaniu w Google Jest tego multum i wydatki roczne przekraczają kilkadziesiąt razy roczny koszt związany z byciem spółka giełdową

Aby Sąd mógł uchylić podjętą uchwałę i proces był wygrany przepisy mówią/ pomijam inne mniej prawdopodobne warianty /
należy udowodnić że uchwała narusza dobre obyczaje i zmierza do pokrzywdzenia akcjonariusza -obie cechy muszą wystąpić łącznie .Należy tak dobierać argumenty aby udowodnić że tak jest.-To jest ważne -głównie będzie się cenę wezwania pod to podciągało ...ale należy pomyśleć jakie inne rzeczy mogą spełniać te dwie przesłanki i je uwypuklić np kupiono akcje w IPO czy póżniej na GPW I POZBAWIENIE nas NOTOWAŃ narusza dobre obyczaje i zmierza do pokrzywdzenia akcjonariusza

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Energa za rok 2021 

mamy tam cytując

Grupa Energa aktywnie wspiera kulturę, sport i działania edukacyjne  Środki finansowe przeznaczane na działalność
CSR-ową, charytatywną czy sponsoringową wspierają programy związane ze służbą zdrowia, edukacją, sportem zawodowym
i amatorskim, promowaniem kultury i sztuki oraz rozwojem infrastruktury miejskiej.Realizacja działań w tym obszarze jest celem jednostek organizacyjnych takich jak: Wydział ESG, Fundacja Energa, Wydział Sponsoringu-WIĘKSZOŚĆ TYCH DZIAŁAŃ JEST TAM WYMIENIONA nawet z opisem -To należy dokładnie przejrzeć i zrobić opracowanie również z wykorzystaniem innych źródeł informacji ,prasowych ,internetowych i udowodnić tezę że na takie działania Grupa ENERGA rocznie wydaje może nawet kilkadziesiąt razy więcej na sponsoring ,działalność charytatywną ,darowizny itp niż na koszty związane z byciem spółka giełdową przez ENERGA - należy obliczyć jakie to są koszty z rozbiciem na poszczególne składniki i ważne są tylko te koszty których poza GPW by nie ponosili -dodatkowo można sugerować że można wykorzystać synergie i przecież PRACOWNICY ORLENU już wykonują pewne czynności związane z byciem spółka giełdową i w ramach tych samych etatów i tych samych wynagrodzeń mogą to robić też dla spółki ENERGA.

Dodatkowo na str 37 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Energa - jest że dali darowizn na kwotę 7 mil w 2021 r a 6 mil w 2020 r- może być że to są środki nie uwzględnione w działalności sponsoringowej i innej o której mowa w sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych

Sąd uchyla uchwałę jeśli narusza ona dobre obyczaje i zmierzające do pokrzywdzenia akcjonariusza -obie przesłanki muszą zachodzić łącznie-cena wezwania jest tylko jednym z elementów który można dowieść że spełnia te przesłanki

Jako akcjonariusze którzy kupili akcje w IPO mają mieć notowania aby nie być pokrzywdzeni -pomijam jak będzie się zachowywał kurs w przyszłości .Poczytajcie informacje niefinansowe w raporcie rocznym ile milionów wydaje Grupa Energa NA SPONSORING ,dodatkowo w sprawozdaniu jest pozycja darowizny za 2021 rok grupy Energa to kwota 9 mln ...wspomagają UKRAINCÓW pomagają Państwu w walce z covid ,nawet gniazda bocianie ratują , 3 mln zł ENERGA przeznaczyła na antyunijną kampanię dotyczącą cen prądu o czym pisałem w linku

https://www.bankier.pl/forum/temat_3-mln-zl-energa-przeznaczyla-na-antyunijna-kampanie-dotyczaca-cen-pradu,52874125.html
To wszystko to kilkadziesiąt razy więcej niż koszt bycia spółka giełdową -na czym chcą oszczędzać -więc choćby z tego powodu trudno przegrać ten proces

wsparli górnictwo PGG 600 mil ...nie wspomnę o odprawach dla zmieniających się prezesach -i chcą udowodnić że ich nie stać żeby pokrywać koszty bycia spółką giełdową

Podkreślić należy, że akcjonariusze mogą żądać uchylenia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji i wycofania ich z publicznego obrotu nie tylko z powodu zbyt niskiej ceny, ale również dowodząc, że sam fakt wycofania spółki z obrotu może w konkretnej sytuacji zostać uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami, godzący w interes samej spółki jak i mający na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych.

Wraz z wprowadzeniem akcji danej spółki do obrotu na rynku giełdowym, spółka uzyskuje status spółki publicznej, a w jej akcjonariacie pojawiają się liczni akcjonariusze mniejszościowi. Na akcjonariat spółki publicznej w bardzo dużej części składają się inwestorzy indywidualni (nieprofesjonalni), nie zajmujący się inwestowaniem na giełdzie zawodowo, lecz lokujący swoje środki w akcje spółek jako dodatkową formę pomnażania zaoszczędzonych pieniędzy. Są to często osoby zachęcone inwestowaniem na giełdzie m.in. takimi akcjami jak Akcjonariat Obywatelski organizowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa, które swoje pieniądze, zarobione poza giełdą, postanowiły zainwestować w akcje danej Spółki. Podkreślenia wymaga, że osoby te najpewniej nigdy nie zainwestowałyby w akcje danej spółki, gdyby nie jej status spółki publicznej.
 
Zniesienie dematerializacji akcji ma dla akcjonariuszy spółki publicznej dalekosiężne skutki. W wyniku przeprowadzenia tej procedury spółka traci status spółki publicznej. Akcjonariusze mniejszościowi tracą w związku z tym istotne prawa korporacyjne. Spółka przestaje podlegać obowiązkom informacyjnym oraz nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Stopień ochrony akcjonariuszy mniejszościowych przed nadużyciami ulega daleko idącemu osłabieniu. Przede wszystkim zaś akcje spółki przestają być łatwo zbywalne, a w praktyce często stają się niezbywalne. Konkludując akcjonariusze mniejszościowi zostają pozbawieni wszelkich praw i atrybutów, które skłoniły ich do nabycia akcji na rynku giełdowym.
 
Obawa zmaterializowania się ww. skutków powoduje, że akcjonariusze mniejszościowi w trakcie wezwania poprzedzającego delisting poddani są bardzo silnej presji ekonomicznej by sprzedać swoje akcje. Presja ta jest tak silna, iż można stwierdzić, że w praktyce bardzo często akcjonariusze mniejszościowi znajdują się w przymusowym położeniu. Jak wskazuje się w orzecznictwie „przymusowe położenie występuje, gdy strona znajduje się w takich warunkach materialnych, osobistych lub rodzinnych, które zmuszają do zawarcia umowy nawet bez ekwiwalentności świadczeń (za wszelką cenę) oraz nie pozwalają na swobodne pertraktacje” (wyr. SN z 27.9.2005 r., I CK 191/05, OSP 2007, Nr 7–8, poz. 87). Mając na uwadze, jak dalece negatywne są skutki zniesienia dematerializacji dla akcjonariuszy mniejszościowych niezbędnym jest zapewnienie im odpowiednio wysokiego poziomu ochrony, w tym prawa do obrony sądowej przed wyzyskiem.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
ENERGA 0,92% 6,60 2022-09-30 16:49:46
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.