Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Roszczenie o zapłatę poręczonych zobowiązań kredytowych

Zgłoś do moderatora
Źródło: Sprawozdanie Finansowe HT za 2020 r.

"Roszczenie o zapłatę poręczonych zobowiązań kredytowych

Alior Bank S.A. dochodzi od Spółki zapłaty z tytułu poręczenia za zobowiązania kredytowe zaciągnięte przez osoby powiązane kapitałowo. Pozwem datowanym na 13 kwietnia 2016 r. Alior Bank S.A. zażądał od Hawe Telekom zapłaty kwoty 13 646 536,08 zł z tytułu poręczenia powyższych zobowiązań. Dnia 15 marca 2017r. Sąd wydał postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania, na które Alior Bank złożył zażalenie –Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2017 r. uchylił zaskarżone postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania. W sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2018 r. zapadł wyrok zasądzający od Hawe Telekom na rzecz Alior Banku kwotę 13 646 536,08 zł. Spółka wniosła apelację, w której wyrok został zaskarżony w całości. W dniu 9 grudnia 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację, wyrok jest prawomocny Alior Bank złożył wniosek o zmianę spisu wierzytelności. Postanowienie z dnia 3 grudnia 2020r. wierzytelność objęta sporem została ujęta na spisie wierzytelności Hawe Telekom sp. z o. o. w restrukturyzacji jako wierzytelność układowa.

Postepowanie z powództwa Alior Bank o zapłatę kwoty 14 087 763,99 zł – sygn. akt XX GNc 1310/19,aktualna sygnatura akt XXVI GC 1320/19

Postepowanie z powództwa Alior Banku Spółki Akcyjnej (dalej: “Alior Bank”) o zapłatę kwoty 14 087 763,99zł. wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Pozew Alior BankuSA z 13 sierpnia 2019 roku. Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w dniu 29 sierpnia 2019roku wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, doręczony w dniu 4 października 2019 roku. Sprzeciw od przedmiotowego nakazu zapłaty złożony w dniu 18 października 2019 roku. Postępowanie wtoku.

Postępowanie w sprawie wykreślenia zastawu z tytułu emisji obligacji C-01

Na wniosek złożony przez Zarządcę Sąd Rejonowy we Wrocławiu wykreślił dnia 28 grudnia 2020 r. zastaw nr 2380124. Na postanowienie o wykreśleniu zostały złożone dwie skargi – postępowanie o wykreśleniu nie jest prawomocne – postepowanie w toku. Pozostałe dwa zastawy ustanowione na rzecz CFI nie zostały wykreślone. Hawe Telekom złożyło skargi –postępowanie w toku."

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33