Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  28,50 zł , zmiana od tamtej pory: -60,53%

Re: Wiadomo dlaczego prezes brał akcje, wartość umowy +30% kapitałów spó

Zgłoś do moderatora
https://www.money.pl/gielda/komunikaty/komunikat/MAXCOM,MXC,komunikaty;gieldowe,mxc;zawarcie;umowy;znaczacej;,522688.html

2018-03-06 22:54:41
MXC Zawarcie umowy znaczącej.

Zarząd Maxcom S.A. (dalej: Emitent, Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 6 marca 2018 podpisał umowę z Meizu Telecom Company Limited z siedzibą Hong Kong'u (dalej: Umowa). Umowa ma charakter ramowy, a jej przedmiotem jest dystrybucja przez Spółkę na terytorium Polski produktów Meizu Telecom Company Limited. Zawarcie Umowy jest wynikiem prowadzenia przez Spółkę dynamicznej strategii rozwoju, między innymi przez pozyskanie znaczących partnerów biznesowych oraz rozszerzenie oferowanego asortymentu wysokiej jakości smartfonów.
Warunki umowy nie odbiegają od postanowień stosowanych w tego typu transakcjach. Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień, oświadczeń i odpowiedzialności stron umowy.
Wszelkie spory związane lub wynikające z Umowy rozwiązywane w drodze postępowania arbitrażowego i poddawane pod rozstrzygnięcie przed Hong Kong International Arbitration Center.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż szacunkowa łączna wartość świadczeń z niej wynikających w okresie 12 miesięcy może przekroczyć 30% wartości kapitałów własnych Emitenta, a jednocześnie Zarząd Spółki spodziewa się pozytywnego wpływu zawarcia Umowy zarówno na sytuację finansową Spółki, jak i na umocnienie pozycji Spółki na rynku.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
06-03-2018 Arkadiusz Wilusz - Prezes Zarządu

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MAXCOM 1,35% 11,25 2021-12-03 09:00:00
2021-11-26
Wyniki finansowe
2021-10-19
Rejestracja zmiany Statutu Emitenta
2021-09-30
Wyniki finansowe
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.