Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  4,09 zł , zmiana od tamtej pory: 69,68%

Re: Uważam, że 3 z przodu jest przeszłością

Zgłoś do moderatora
Data sporządzenia:
2022-10-25
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
Szacunki wyników finansowych za pierwsze półrocze roku obrachunkowego 2022/2023

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Emitent podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 _okres od 1 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r._. Dane te mają charakter wstępny i niezaudytowany i w ostatecznym raporcie okresowym mogą ulec pewnym zmianom. Dane przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków w zakresie raportowania okresowego.

Emitent szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat _wartości bez podatku VAT, dynamika lub porównanie do analogicznego okresu ubiegłego roku_:

Przychody ze sprzedaży: 843,4 mln zł _wzrost o 10,6%_
Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 89,8 mln zł _spadek o 3,6%_
Zysk operacyjny: 6,9 mln zł _spadek o 31,2%_
Zysk przed opodatkowaniem: 13,5 mln zł _wzrost o 128,9%_
Zysk EBITDA: 14,2 mln zł _spadek o 15,8%_

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji, czyli bilans zmian w aktywach finansowych. Zaudytowany raport okresowy za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/2023 zakończone w dniu 30 września 2022 r. Emitent planuje opublikować w dniu 15 grudnia br.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
KOMPUTRON 4,52% 6,94 2023-03-31 16:33:47
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.