Forum Ubezpieczenia i emerytury

Re: Polisy inwestycyjne - wady

Zgłoś do moderatora
tekst naprawdę wyrwany z kontekstu..
co tzn. "Drugi przekręt polega na tym, że w sytuacji gdy suma ubezpieczenia jest wyższa od zgromadzonego kapitału wraz ze składką ubezpieczyciel, w przypadku śmierci ubezpieczonego wypłaca tę sumę, która jest większa. Czyli w naszym przykładzie sumę ubezpieczenia. Zadaję zatem pytanie, a na jakiej podstawie ubezpieczyciel zachowuje sobie tę część składki, którą otrzymał w ramach tzw. części inwestycyjnej (choćby była minimalna) nie licząc wypracowanego przychodu przez te właśnie pieniądze? Przecież sumę ubezpieczenia za śmierć wypłaca z tytułu otrzymanej składki - tzw. ochronna część składki. Klient nawet nie wie, że właśnie darował ubezpieczycielowi pieniądze zgromadzone na tzw. inwestycje. Idzie na nią przecież składka pomniejszona o koszty, m. in. koszt ponoszenia ryzyka wypłaty sumy ubezpieczenia w przypadku zdarzenia - śmierci ubezpieczonego..."??
nie wiem na podstawie, której firmy piszesz, ale polisa inwestycyjna w przypadku śmierci ubezpieczonego gwarantuje wypłatę uposażonym większej z sum: suma wpłaconych składek albo aktualna wartość rachunku...
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl