Forum Ubezpieczenia i emerytury

Re: OFE PZU Złota Jesień Wrocław

Zgłoś do moderatora
PZU OFE, każdy chwali swoje.
Tylko trzeba wiedzieć jak sprawdzić OFE i wtedy wybraqć.
Wszyscy mówią o zyskach, a nikt nie mówi o kosztach.
Pobierane są dwa rodzaje kosztów.
Pierwszy koszt, to opłata pobierana od składki co miesiąc (od 4 - 7%), od nowego roku 3,5% (wszystkie fundusze)
Drugi koszt, to opłata za zarządzanie funduszem. Prowizja ta, zwana inaczej opłatą od aktywów, jest ustalona ustawowo i nie może przekroczyć 0,05% miesięcznie, czyli 0,6% rocznie. Wydaje się to bardzo mało, ale proszę pamiętać, że z czasem kapitał na indywidualnym rachunku urośnie do poważnej kwoty, a opłatę pobiera się przecież od całości zgromadzonych na tym rachunku pieniędzy, na koniec każdego miesiąca. W przyszłości opłata od aktywów będzie głównym źródłem dochodów PTE. (W poszczególnych OFE mogą obowiązywać jednak dodatkowe limity pobieranej opłaty za zarządzanie).
A które ofe pobiera najniższe?
Od 2010 będą zmiany.

Otwarte Fundusze Emerytalne będą mogły pobierać maksymalnie 3,5 proc. opłat od składek ubezpieczonych, zamiast obecnych 7 proc. - zakłada uchwalona 26 czerwca 2009 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Niższe opłaty będą obowiązywały od stycznia 2010 r.

Zgodnie z uchwaloną w piątek nowelizacją towarzystwa emerytalne będą mogły co miesiąc pobierać opłatę od składek uzależniona od wysokości aktywów. Będzie o­na potrącana z oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Pieniądze mają być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem funduszem. W przypadku towarzystw najbogatszych, czyli takich, których aktywa przekroczą 45 mld zł, będzie pobierana kwota 15,5 mln zł.

Niższe mają też być opłaty za zrządzenie OFE, pobierane przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne. PTE, których aktywa nie będą przekraczały 8 mld zł, będą mogły pobierać za zarządzanie OFE, miesięcznie 0,045 proc. wartości swoich aktywów netto. Przy aktywach od 8 mld zł do 20 mld zł będzie to miesięcznie 3,6 mln zł plus 0,04 proc. od nadwyżki ponad 8 mld zł. Przy aktywach od 20 mld zł do 35 mld zł miesięczna opłata wyniesie 8,4 mln zł plus 0,032 proc., od nadwyżki ponad 20 mld zł. Od aktywów w granicach od 35 mld zł do 45 mld zł będzie to 13,2 mln zł plus 0,023 proc. od nadwyżki ponad 35 mld zł miesięcznie.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl