Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  1,22 zł , zmiana od tamtej pory: 19,28%

Re: Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy !

Zgłoś do moderatora
1. Jaki jest powód proponowania uchylenia uchwały nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku? Czy
Zarząd Spółki zna ten powód?
Po uprzednim postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wstrzymującym wykonanie
uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, przesłanką komunikowaną przez
akcjonariusza większościowego była dokładniejsza analiza możliwości jakie daje polskie prawo
do jak najszybszego wzmocnienia kapitałów własnych Spółki.
2. Jakie czynności w ramach wykonania uchwały nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku zostały
dokonane do dnia otrzymania przez Spółkę informacji o wstrzymaniu przez Sąd wykonania
tej uchwały?
Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w przedmiocie wstrzymania wykonania
uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2021 r.
zostało Spółce doręczone w dniu 17.08.2021 r. W czasie od podjęcia przedmiotowej uchwały
do dnia otrzymania postanowienia, Zarząd podjął wszelkie niezbędne czynności w celu
wykonania przedmiotowej uchwały, w tym w szczególności czynności, o których mowa w §1
ust. 12 – 14 uchwały.
3. Czy Spółka poinformowała Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt X GC 795/20
o podjęciu uchwały nr 4 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku i podjęciu uchwały nr 5 NWZA z dnia
22 lipca 2021 roku?
Do dnia publikacji niniejszych odpowiedzi, Spółka nie poinformowała Sądu Okręgowego we
Wrocławiu w sprawie o sygn. akt X GC 795/20 o podjęciu uchwały nr 4 NWZA z dnia 22 lipca
2021 roku i podjęciu uchwały nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku.
4. Czy Spółka złożyła wniosek do sądu rejestrowego w zakresie rejestracji podwyższenia
kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 5 NWZA z dnia 22 lipca 2021 roku?
Z uwagi na fakt wstrzymania wykonania uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 22 lipca 2021 r. przez sąd zgodnie z postanowieniem wskazanym w
odpowiedzi na pytanie 2 powyżej, Spółka nie złożyła wniosku, o którym mowa w powyższym
pytaniu.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
GIGROUP 1,04% 1,46 2022-07-06 16:34:59
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.