Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  0,30 zł , zmiana od tamtej pory: 0,00%

Re: odpowiedź na pismo prezesa

Zgłoś do moderatora
Jeśli, kogoś interesuje, to pisałem do KNF, zadałem wiele pytań o HAWE SA m.in. o to czy mogą wskazać instytucję która zmusi Prezesa do zwołania Walnego, dostałem taką odpowiedź:

Szanowny Panie,
informujemy, że 27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję bezterminowo wykluczającą akcje spółki Hawe S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z ww. decyzją, skutek w postaci wykluczenia akcji ww. Spółki z obrotu nastąpił po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja stała się ostateczna, co nastąpiło w dniu 2 maja 2018 r. Tym samym ostatnim dniem obrotu na rynku regulowanym akcjami spółki Hawe SA był dzień 1 czerwca 2018 r. Wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpiło z dniem 2 czerwca 2018 r. Od dnia 2 czerwca 2018 r. Hawe S.A. w związku z utratą statusu emitenta, którego papiery wartościowe dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym przestała podlegać obowiązkom informacyjnym polegającym na publikowaniu raportów bieżących, okresowych i informacji poufnych. Obecnie Hawe S.A. nie jest podmiotem nadzorowanym przez UKNF.
 
Link do komunikatu - link .
 
Z poważaniem,
Departament Komunikacji Społecznej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Żadnego zainteresowania, żadnej pomocy!
 
--
 

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
HAWE 3,45% 0,30 2017-05-04 15:25:33
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.