Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,70 zł , zmiana od tamtej pory: 124,07%

Re: MAKOLAB - Utworzy fundusz na wypłatę zalicznki na poczet DYWIDENDY

Zgłoś do moderatora
Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 3 lutego 2015 roku w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy § 1 Działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 pkt 10 Statutu MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala co następuje: ---------------------------------------------------------- 1. tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy,- 2. utworzenie kapitału rezerwowego następuje z przeniesienia kwoty 400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotych) pochodzącej z zysku z lat ubiegłych, z kapitału zapasowego MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi, który to kapitał zapasowy MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi ulega odpowiedniemu zmniejszeniu, --------------------------------------- 3. kapitał rezerwowy może być zasilany zyskiem z kolejnych lat. ------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 4.503.200 akcji, co stanowi 63,65% kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------------- łącznie oddano 4.503.200 ważnych głosów, ------------------------------------------------------ oddano 4.503.200 głosów za podjęciem uchwały, nie oddano głosów „przeciw” powzięciu uchwały, nie oddano głosów „wstrzymujących się”. ---------------------------

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
MAKOLAB -0,82% 6,05 2021-09-22 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.