Forum Giełda +Dodaj wątek
Opublikowano przy kursie:  2,65 zł , zmiana od tamtej pory: 173,58%

Re: Jest lepiej niż dobrze ! :)))

Zgłoś do moderatora
Z raportu: :)))

W I kwartale 2016 roku
jednostka dominująca wypracowała wynik netto w wysokości 166 tys. zł i na
każdym poziomie rentowności osiągnęła wskaźniki dodatnie, co pokazuje poniższa tabela, a to
potwierdza, że kierunek zmian obrany przez Zarząd jest właściwy.

W ujęciu grupy kapitałowej wynik netto wyniósł
-169 tys. zł, co wynika głównie z naliczenia amortyzacji
w spółce zależnej DP Invest oraz wyłączenia z przychodów odsetek od pożyczki udzielonej spółce DP
Wind 1.
Mimo że wskaźniki rentowności są ujemne, również tu widać znaczną poprawę w stosunku do
I kwartału 2015 roku.
Zmniejszeniu o 2527 tys. zł uległ poziom
gotówki, co było częściowo efektem całkowitej spłaty kredytu w banku Pekao S.A. i zwiększonymi
zakupami towaru pod koniec I kwartału, co wynikało ze zbliżającego się silnego wzrostu cen stali.

W I kwartale przychody
ze sprzedaży towarów, produktów i usług w grupie kapitałowej wyniosły 25 068
tys. zł i były wyższe od przychodów z IV kwartału 2015 o 1694 tys. zł. W porównaniu do okresu sprzed
roku ich poziom spadł o 9224 tys. zł. Mimo niższego obrotu wynik na sprzedaży był o 74% wyższy
i wyniósł 2345 tys. zł. Jak już wspomniano w powyższym punkcie, jednostka dominująca wygenerowała
na wszystkich poziomach rentowności wskaźniki dodatnie. Wynik operacyjny wyniósł 121 tys. zł, a wynik
netto 166 tys. zł.

Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.

Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.

Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii. Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle.

[x]
DROZAPOL 0,69% 7,25 2021-06-21 17:00:00
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.