Forum Księgowość i podatki

Re: Jak wypełnić KPiR?

Zgłoś do moderatora
Wpisz w google "kilometrówka" , "samochód w firmie" itp. Przyznasz, że nie nie ma sensu opisywać tutaj czegoś, co setki razy w internecie jest szczegółowo wyjaśnione.
Odnośnie instalacji gazowej : radzę zwrócić się o pisemną interpterację do Twojego US-u. Jest wiele interpretacji, że można (vide witryna MF - łatwo znajdziesz).Zadając pytanie możesz wykorzystać to :
Sygnatura OG/005/124/PP2/443/34/2003
Data 2003.09.25
Autor Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach
W odpowiedzi na zapytanie złożone przez Pana w dniu 25 sierpnia 2003
r. uzupełnione w dniu 10 września 2003 r. w sprawie odliczania podatku
naliczonego zawartego w fakturach na zakup części zamiennych do samochodu
osobowego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że
zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50
ze zm.) obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony nie stosuje
się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich
nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym oraz paliw silnikowych benzynowych, oleju
napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu do napędu samochodów
osobowych lub innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg.

Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze
zm.) wskazuje, że nabycie przez podatnika m.in. części zamiennych do
samochodu osobowego i zaliczenie poniesionych wydatków do kosztów uzyskania
przychodów z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
samochodu osobowego będącego własnością podatnika, uwarunkowane jest
prowadzeniem przez niego ewidencji przebiegu pojazdu.

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków,
zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w części przekraczającej kwotę
wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz
stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym, w świetle zacytowanych wyżej przepisów, Pan
jako podatnik podatku od towarów i usług, może skorzystać z prawa obniżenia
podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT
dokumentujących zakup części zamiennych do samochodu osobowego po spełnieniu
obowiązku prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT oraz ewidencji
przebiegu pojazdu.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl